Felsefe Kulübü

Bu içerik 25.05.2019 tarihinde Etkinlikler olarak yayınlanmış ve Lise bölümüne eklenmiştir.

Felsefe Kulübü olarak, olanı olduğundan farklı görüp derinlemesine bir sorgulama içinde olmak temel amaçlarımızdan biridir. Değişen her şeyin karşısında kendisiyle aynı kalabilen bir gerçekliğin mümkün olup olamayacağı da yaptığımız sorgulamalardan biridir. Bu doğrultuda “Gerçeklik” olgusunu farklı açılardan değerlendirip tartıştığımız sunumumuzu zevkle gerçekleştirdik. Sorgulayan beyinler olarak da farklı konuların cazibesine şimdiden kapıldık.