Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi İşlemsel Düşünme Etkinliği

Bu içerik 18.11.2019 tarihinde Etkinlikler olarak yayınlanmış ve İlkokul bölümüne eklenmiştir.

Ankara Üniversitesi bünyesinde gönüllü akademisyenler tarafından organize edilen Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi İşlemsel Düşünme Etkinliği okulumuzda gerçekleştirilmiştir.

Bu etkinlikte öğrenciler, bilgisayar bilimi konusunda hiçbir önbilgi gerektirmeyen soruları çözebilmek için; bildiklerini gözden geçirme, hesaplama yapma, karar verme, neden-sonuç ilişkisi kurma, analitik düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerini kullanmaktadırlar.