ANKÜTÖK’15 BAŞLIYOR

Bu içerik 21.11.2017 tarihinde Etkinlikler olarak yayınlanmış ve Lise bölümüne eklenmiştir.

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları Özel Lisesi Tarih Kulübü tarafından gelenekselleştirilen 4. Tarih Öğrenci Konferansı (TÖK) çalışmalarına başlamıştır. 18 Mart 2015 tarihinde düzenlenecek konferansın teması “ Tarihe Yön Veren Savaşlar” olarak belirlenmiştir.

İlkçağ’dan günümüze yaşanmış önemli savaşların devletleri ve coğrafyaları nasıl etkilediğinin sunulacağı konferansta, önceden bildirilecek konuda hazırlık yapan her okuldan isteğe bağlı bir veya iki öğrenci sunumunu kendi salonunda davetliler ile paylaşacaktır. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da önemli okulların katılacağı bu konferansımız ile ilgili bilgi almak için lise Sosyal Bilimler Zümresi ile irtibat sağlanabilecektir.

Tel: 489 80 08 – 213