ANKÜ’DE NARDUGAN (GÜNDOĞAN) ŞENLİĞİ

Bu içerik 05.02.2018 tarihinde Etkinlikler olarak yayınlanmış ve Lise bölümüne eklenmiştir.

Türklerin eski inanışına göre gece ile gündüz sürekli savaşırlar ve 21 Aralık günü en uzun gecedir ve ardından günler uzamaya başlarlar bu yüzden 22 Aralık günü Türkler için çok önemlidir ve bu günü takiben ilk dolunayın çıktığı ilk gün yeni yılın ilk günüdür. Bu gün içinde tüm Türkler, ölümsüzlüğün simgesi olan ve Türk Mitolojisi’ne göre tüm insanların türediği ağaç olan Akçaçam Ağaçları süslenir ve altında türlü geleneksel oyunlar oynanır, kopuz eşliğinde şarkılar söylenir ve eğlenceler düzenlenir, ağaçlara dilekler asılır, ağaç altına hediyeler bırakılırdı.

Bu geleneğin yine anayurtları Orta Asya olan ve türlü nedenlerle Mezopotamya’ya göçen Sümerler’e Türklerden geçtiği oradan da Anadolu aracılığıyla Eski Roma’ya değin uzandığı ve günümüze kadar gelip günümüzdeki 1 Ocak yılbaşının temelini oluşturduğu düşünülmektedir.

Tarih bilinci, tarih bilgisi yanında, geçmişle doğrudan temasa gelmeye de ihtiyaç duyar. Geçmişle teması ise ancak tarihten bugüne kalan eserler sağlayabilir. Ankara Üniversitesi Özel Anadolu Lisesi olarak eski Türk örf ve adetlerimizi yaşatmak ve öğrencilerimizde tarih bilinci oluşturmak için “NARDUGAN ŞENLİKLERİNİ” büyük bir katılım ve coşkuyla düzenledik. Kestane kebap ve salep ikramıyla öğrencilerimiz dileklerini dilediler, maniler okudular, müzik eşliğinde eğlendiler. Etkinliğe katkı sağlayan Okul Aile Birliğimize, Öğrenci Meclisine, düzenleyen Sosyal Zümre ve Onur Kurulu’na teşekkür ediyoruz.

ANKÜ Özel Anadolu Lisesi