ANKÜ ÖZEL ANADOLU LİSESİ İSTANBUL GEZİSİNDE

Bu içerik 05.12.2017 tarihinde Etkinlikler olarak yayınlanmış ve Lise bölümüne eklenmiştir.

Ankara Üniversitesi Özel Anadolu Lisesi öğrencileri Fen Bilimleri Zümresinin rehberliğinde Resim ve Gezi Kulübünün desteğiyle düzenlenen İstanbul bilim ve kültür gezisine katıldı. Gezide 1. Gün Sabancı ve Koç Üniversiteleri Fen Bilimleri ve Mühendislik laboratuvarları gezildi. Özellikle mekatronik mühendisliğindeki Türkiye’nin ilk insansı robotu SURALP  öğrencilerin çok ilgisini çekti.

Suda tarım seraları, polimer sentez laboratuvarları, entegre devre test laboratuvarları ve bazı bitkiler üzerinde topraktaki eksik mineraller ile ilgili yapılan kontrollü deneyleri yerinde görme ve inceleme fırsatı buldular.

2. gün Osmanlı devletinin ilk elektrik santrali olan ve şu anda Bilgi Üniversitesi tarafından müzeye dönüştürülen Silahtarağa Elektrik Santrali gezildi.

Bu sene “İyi Bir Komşu” başlığıyla gerçekleşen 15. İstanbul bianeline katılan öğrencilerimiz; 3 farklı mekânda gerçekleşen çalışmaları inceleme fırsatı buldular. İstanbul Modern’de  , Galata Özel Rum İlköğretim Okulu’nda ve Pera Müzesi’nde; güncel sanat olayları çerçevesinde gerçekleşen bianelde kolaj, video art, kavramsal sanat, fotoğraf çalışmaları, resim ve heykel çalışmaları izlendi. Bienal’in İstanbul Modern bölümü, komşulukları, evleri, mahalleleri, kentleri; yaşantıları gözlemleyen, değiştiren; evsizleştiren, mekânı ortaklaştıran, kaybettiren, göç ettiren, yağmalayan, hatırlatan olayların görüntülerinin paylaşıldığı mekanları gezen öğrenciler,  Pera Müzesi’nde 32 ülkeden 55 sanatçının ev, mahalle ve aidiyet kavramlarını tartışmaya açan işleri sergileri izleyerek,  19. Yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş Galata Özel İlköğretim Okulunda bienalini tamamlamışlardır.

İstanbul gezisinin 3. gününde İstanbul’un üç kutsal dinine ev sahipliği yapan ve bünyesinde farklı kültürler barındıran Fener, Balat, Çarşamba mahalleleri gezildi. Tarihi ve kültürüyle Cibali, Ayakapı, Azize Thedora Kilisesi,Fener Ortadoks Rum Patrikhanesi, Aya Yorgi Kilisesi, Kandemir Sarayı, Yuvakimyon Kız Lisesi, Kanlı Meryem Kilisesi, Rum Erkek Lisesi, Mesnevihane, Tahta Minare Camii, Ermeni Surp Hıreşdagabet Kilisesi, Ermeni Okulu, Ahrida Sinegogu, Agora Meyhanesi, Ferruh Kethüda Camii ve Cabir Camii gezildi.

 ANKÜ Özel Anadolu Lisesi