ANKÜ ÖZEL ANADOLU LİSESİ E-TWİNNİNG’DE

Bu içerik 05.02.2018 tarihinde Etkinlikler olarak yayınlanmış ve Lise bölümüne eklenmiştir.

“Temelimi Geliştiriyorum, Matematiği Seviyorum” isimli projede Matematik dersinde karşılaşılan sorunların başında temel kavramların öğretilememesi gelmektedir. Öğrencilerin ilköğretim konularını tam olarak kavrayamaması nedeniyle öğrencilerde oluşan kavram yanılgıları ve eksik öğrenmeler ortaöğretime de taşınmaktadır. Öğrencilere matematik kavram ve bilgilerinin tam ve doğru olarak verilmesi ancak kavram yanılgılarının ve bilgi eksikliklerinin belirlenerek giderilmesi ile mümkün olabilecektir. Yapılan literatür taraması ve gözlemler sonucunda, matematik dersinde ortaöğretim öğrencilerinin büyük çoğunluğunda önceki öğrendiği bilgilerin eksik olduğu ve bu öğrencilerin temel konularda kavram yanılgısı içerisinde oldukları bulgusuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda, projede kavram yanılgılarının belirlenmesi ve bilgi eksikliklerinin giderilmesi için öğrenci katılımlı, bilişim teknolojileri destekli etkili bir çözüm bulunmasına çalışılmaktadır.

Projenin amacı, öğrencilerin matematiğin temel konularındaki kavram yanılgılarının belirlenmesi ve bu yanılgıların azaltılması için bilişim teknolojileri destekli etkili bir çözüm önerisi geliştirmektir. Bu bağlamda öğrencilere, matematiğin sevdirilmesi ve bu dersi yapabilme inancı kazandırılması da hedeflenmektedir. Bu proje ile çeşitli okul türleri ve sınıf düzeylerinde etkinlik yapılan öğrencilerin akademik başarı düzeylerinin analizi de yapılabilecektir.

Proje sonunda, öğrencilerin matematik dersinin temel konularındaki kavram yanılgılarının azalması, matematikteki temel bilgi düzeyinin geliştirilmesi, öğrencilerin akademik başarılarının yükseltilmesi ve matematiğe yönelik ilginin artırılması planlanmaktadır.

Proje Okulumuzda 9. Sınıf öğrencileri arasından seçilen 18 kişilik iki grup (deney/uygulama) arasında uygulanmaktadır.