Sağlık Hizmetleri

Okul Sağlık Birimi; okul, çevre,  öğrenci ve çalışanları bir bütün içinde ele alarak öğrencilerin ve çalışanların  sağlıklarını koruma ve geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Birim, bu amaçla; Koruyucu sağlık hizmetleri çerçevesinde:

  • Sağlıklı bir ortam oluşturmak için gerekli önlemleri alır.
  • Hijyen  kurallarına uygunluğu denetler.
  • Gıda sunulan ve hazırlanan birimleri denetler ve eksikliklerin tamamlanmasını sağlar.
  • Sağlık  Bakanlığı rutin aşı programının uygulanması sırasında koordinasyon görevi üstlenir.
  • Gerekli durumlarda sağlık taramaları yapar.
  • Gereksinime  göre seminer vb. etkinliklerde bulunur.

HİJYEN EĞİTİMİ

Ekim ayının ilk haftası sağlık birimimiz tarafından öğrencilerimize temizliğin önemi ve hastalıklarla olan yakından ilişkisi ile ilgili eğitimler verilmektedir.  Anlatılanları ilgi ile izleyen öğrencilerimiz sorularla, bilgileriyle paylaşımlarda bulunmaktadır. Eğitim sonunda el yıkama teknikleri birlikte uygulanarak öğrencilerimizin bilgileri pekiştirilmektedir.

 

AŞI

İlkokul 1. sınıf öğrencilerimiz KKK (Kızamık,Kızamıkçık, Kabakulak), DaBT-İPA (Difteri,Asellüler Boğmaca,Tetanoz,İnaktif Polio) (Priorix, Tetraksim), 8.sınıf öğrencilerimiz ise Td-(Erişkin Tipi Difteri Tetanoz) (Td-VAC) aşıları düzenli olarak her yıl öğrencilerimizin aşıları velilerden alınan onay doğrultusunda, okulumuz Sağlık Biriminin refakatinde Sağlık Bakanlığı doktor ve hemşireleri tarafından yapılmaktadır.

 

DİŞ SAĞLIĞI

Anaokulu ve İlkokul öğrencilerine Toplum Sağlığı Merkezi tarafından her yıl dönem içinde iki kez olmak üzere Diş Kontrol ve Florür Uygulaması yapılmaktadır.

 

İŞİTME SAĞLIĞI

İlkokul öğrencilerine yılda bir kez Toplum Sağlığı Merkezi tarafından işitme testi yapılmaktadır.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Okulumuzda “İş Sağlığı ve Güvenliği” kapsamında alt yapı çalışmaları yapılmaktadır. Okulumuzda riskli sayılabilecek durum ve yer tespitleri gözlemlenmiş, çalışanlarca yazılı belgelerle tespit edilmiştir. Çalışma Bakanlığının direktifleri doğrultusunda gerekli ekip oluşturularak öncelikli konular belirlenmiş, plan çerçevesinde yapılacaklar uygulamaya konulmaktadır.  “İş Sağlığı ve Güvenliği” toplantıları belirli periyodlarla yapılmaktadır.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PERSONEL EĞİTİMİ

Okulumuz çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği, Ergonomi, Meslek Hastalıkları ve İlk Yardım Hastalıkları ve İlk Yardım konularında bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirilmektedir.

 

YEMEKHANE-KANTİN DENETİMLERİ

Okullarımızın kantin ve yemekhaneleri, Kantin ve Yemekhane Denetleme Komisyonları ve Sağlık Birimizce düzenli olarak her ay denetlenmektedir.

 

DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ

Okulumuzda salgın hastalıkları önlemek amacıyla düzenli temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılmaktadır. Enfeksiyonlara karşı yüzey dezenfektanlarıyla kapsamlı hijyen işlemi uygulanarak, elle temas edilen bütün alanlar dezenfekte edilmekte ve sınıflar sık sık havalandırılmaktadır.  Dezenfeksiyon işlemleri ders saat aralarında ve sonrasında günlük rutin olarak yapılmaktadır.

Öğrencilerimize ayrıca sağlık birimimiz tarafından coronavirüs ve virüsten korunma yolları konusunda bilgilendirme yapılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ilgili veli bilgi notu velilerimizle paylaşılmıştır. (Ek-Veli Bilgi Notu)

Velilerimizin de öğrencilerimizin sağlık kontrollerinin yapılarak okula gönderilmesi hususunda hassasiyet göstermesi önem taşımaktadır.

 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün veli bilgi notu