MÜZEDEKİ ESERLER BİZİ ÇAĞIRDI

Bu içerik 08.03.2018 tarihinde Haberler olarak yayınlanmış ve İlkokul bölümüne eklenmiştir.

Sanat eleştirisi, bir sanat araştırması ve sanata karşı duyarlı tepki verme sürecidir. Sanat eleştirisi öğrenmenin amacı, öğrencilerine bilgiye dayalı düşünceler üretmelerine yardımcı olmaktır.

Bu amaçtan yola çıkarak tarihi Türkocağı binasının restore edilmesi sonucu 1980 yılında faaliyete geçen Ankara Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü hakkında bilgi edinen 2. Sınıf öğrencilerimiz ile görsel sanatlar dersi öğretmenleri müze etkinliklerini gerçekleştirmek için Ankara Resim Heykel Müzesi’nde bilgi dolu ve eğlenceli zaman geçirdiler.

Aynı zamanda müze etkinliği için belirlenen sanatçı İbrahim BALABAN ve sanatı hakkında bilgi edindiler. Sanat eserini betimleme, çözümleme, yorumlama ve yargı başlıkları altında incelerken, sanat tarihi ve estetik açıdan sorulan soruları cevapladılar.

Öğrencilerimiz drama yönteminin de kullanıldığı etkinliklerde oldukça keyifli bir ders geçirdiler.