ERGENLER SAHNEDE…

Bu içerik 11.04.2019 tarihinde Haberler olarak yayınlanmış ve Ortaokul bölümüne eklenmiştir.

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Ortaokulu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, Uygulamalı Dersler Zümresi, Türkçe Zümresi, Sosyal Bilgiler Zümresi ve Yabancı Diller Zümresinin işbirliğiyle 6.sınıf öğrencileriyle dönem boyunca çalışılan “Ergenler Sahnesi Projesi” kapsamında aile katılım etkinliği gerçekleştirildi.

Ergenler Sahnesi Projesi ile öğrencilerin ergenlik dönemindeki gelişim özelliklerini fark etmeleri ve ergenlikteki değişim sürecine uyum sağlamaları amaçlandı. Ergenlik sürecinde bilinçlenme ve farkındalığın önemli olduğu düşüncesiyle gerçekleştirilen bu proje disiplinler arası, öğrenci odaklı ve aile katılımlı bir çalışma olarak planlandı. Proje kapsamında oluşturulan öğrenci çalışma ekipleri  (araştırma, röportaj, medya, sanat, skeç ve yabancı diller ekibi) danışman öğretmenlerinin rehberliğinde dönem boyunca çalıştılar ve süreç sonunda ortaya çıkardıkları ürünleri ebeveynleri ile paylaştılar. Ergenliği kendi bakış açılarından farklı yöntemlerle anlattılar.

Öğrencilerin kendini tanıma sürecine katkı sağlayan bu çalışmanın sonucunda aileler de çocuklarının gözünden ergenliği dinleme, empati kurma ve bu süreçte onlara nasıl destek olabileceklerini değerlendirme fırsatı buldular.