ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARININ CAMBRIDGE ULUSLARARASI PROGRAM BAŞARISI

Bu içerik 20.09.2021 tarihinde Haberler olarak yayınlanmış ve Anaokulu bölümüne eklenmiştir.

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları 21. yüzyıl gereksinimleri doğrultusunda bilgiyi beceriye çevirebilen, yaratıcı düşünebilen, akıl yürütüp çıkarımda bulunabilen, problem çözebilen, yaşam becerilerini kullanabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda yaşam boyu öğrenmeyi amaçlayan ve 160’tan fazla ülkede geçerliliği olan Cambridge Uluslararası Programı, ANKÜ Okullarında 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 2016 yılında ilkokul ve ortaokul İngilizce (English as a second language) dersi akreditasyonu ile başlayan süreç, 2017 yılında ilkokul (Cambridge Primary) ve ortaokulda (Cambridge Lower Secondary) İngilizce dersinin yanı sıra matematik (Maths), fen bilimleri (Science), bilişim teknolojileri (ICT) ve küresel bakış açısı (Global Perspectives) dersleri eklenmiş, lise düzeyinde ise Fizik (Physics), Kimya (Chemistry), Biyoloji (Biology), Matematik (Mathematics), İngilizce (E2L), küresel bakış açısı (Global Perspectives) ve Türkçe (First Language) olmak üzere 7 farklı ders kapsamında IGCSE programı ile devam etmiştir. 2020 yılında Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları öğrencileri, programın dünya genelinde 20 binden fazla üniversite, işveren, bakanlık ve diğer organizasyonlarda ilgili derslerde alan ve İngilizce yeterliliklerinin kanıtı olan Cambridge IGCSE sertifikalarını almaya hak kazanmıştır. Sertifika törenine Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR, Cambridge University Press & Assessment Ülke Direktörü Nick EBDEN ve Türkiye Müdürü Sinan ACAR katılarak  öğrencilere sertifikalarını vermiştir. Uluslararası geçerliliği olan sertifikalarını almaya hak kazanan öğrenciler öğretmenlerini ve ailelerini gururlandırmışlardır. 2021 yılında ise bu başarı Cambridge A Level sürecine taşınmıştır ve başarı ile uygulanmaya devam etmektedir.