ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ GEZİSİ

Bu içerik 27.11.2019 tarihinde Haberler olarak yayınlanmış ve Ortaokul bölümüne eklenmiştir.

5. sınıf öğrencilerimizle Sosyal Bilgiler dersinin “Kültür ve Miras” ünitesinde yer alan “Somut kalıntılarından yola çıkarak kadim uygarlıkların insanlık tarihine katkılarını fark eder.” kazanımı kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesine gezi düzenlenmiştir. Müzelerden ve tarihi mekânlardan bir eğitim ortamı olarak yararlanan öğrencilerimiz “HİTİTLER” konulu müze eğitimi almışlardır. Bu çalışmada Hititler ile ilgili teorik bilgilerini farklı eğitimlerle deneyimlemeleri, görüş farklılıklarını görmeleri, birbirlerinin görüşlerine saygılı olmaları, sınıfta güven ve saygı ortamı oluşturarak empati becerisi kazanmaları da amaçlanmıştır.