Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Anadolu Lisesi Yabancı Diller Zümresi; İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinde çağdaş ve donanımlı öğretmen kadrosu ile 21. yüz yıl dil öğretiminin tüm gerekliliklerini yerine getirerek dil öğretim alanına ilişkin yöntem ve teknikleri takip eden bir eğitim-öğretim programı sürdürmektedir.

2015-2016 eğitim öğretim yılında okulumuzda uluslararası geçerliliğe sahip IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) pilot uygulaması başlamıştır ve başarıyla yürütülmektedir. 9., 10. ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik İngilizce dil yeterliliklerine göre ‘yüksek’ ve ‘düşük’ kur uygulaması yapılmaktadır. 12. sınıflarda ise öğrencilerimizin üniversite hazırlık atlama sınavlarında başarılı olmalarını sağlamak amacıyla TOEFL çalışmaları yapılmaktadır.

Kur sınıf seviyeleri şu şekildedir:

9. sınıflar

Yüksek Kur: IGCSE (International General Certificate of Secondary Education)

Düşük Kur: A2-B1 seviyesi (CEFR) (Common European Framework of Reference for Languages)

10. sınıflar

Yüksek Kur: IGCSE (International General Certificate of Secondary Education)

Düşük Kur: B1 seviyesi (kısmen IGCSE) (International General Certificate of Secondary Education)

11. sınıflar

Yüksek Kur: B1-B2 (TOEFL)(Test of English as a Foreign Language)

Düşük Kur: B1 seviyesi (TOEFL) (Test of English as a Foreign Language)

Okulumuzda öğrencilerimizi yönlendirdiğimiz uluslararası sınavlar şöyledir:

  • İNGİLİZCE: TOEFL sınavı (11. ve 12. sınıflar)
  • İSPANYOLCA: DELE sınavı (A1-A2 seviyesi) (9., 10. ve 11. sınıflar)
  • FRANSIZCA: DELF sınavı (A1-A2 ve B1 seviyesi) ) (9., 10. ve 11. sınıflar)
  • ALMANCA: FIT sınavı (A1-A2 seviyesi) ) (9., 10. ve 11. sınıflara)

Okulumuzda MUN (Model United Nations) ve MODERN DİLLER kulüpleri bulunmaktadır.  MUN kulübündeki öğrencilerimiz Türkiye ve Ankara içindeki okullarda yapılan MUN Konferanslarında okulumuzu başarıyla temsil etmektedir.  Modern Diller kulübünde öğrenciler Uluslararası sınavlara hazırlanmaktadır. İngilizce ve İkinci Yabancı Dillerde hazırlanan tiyatro gösterileri özen ve heyecanla ile sergilenmektedir.

Her sene Mart ayında yapılan geleneksel Francophonie etkinliği ile öğrenciler Fransızca dilini ve kültürünü okulumuzda yaşama şansını bulmaktadır. İspanya Büyükelçiliği, Fransız Kültür Derneği ve Goethe Enstitüsü ile her zaman işbirliği içerisinde olan Yabancı Diller Bölümümüz öğrencilerimize dil öğretiminde çeşitlilik sunmaktadırlar.

Öğrencilerimize öğrendikleri dili pekiştirmeleri ve gerçek yaşantılarına aktarmaları amacıyla İngiltere ve Amerika Yaz Okulu Programı sunulmaktadır.