ANKÜ Talk Masters

ANKÜ Talk Masters kulübü nedir?

İngilizce konuşma becerilerini geliştirmeye ve uygulamaya dayalı bir kulüptür.

ANKÜ Talk Masters kulübünün amacı nedir?

Yabancı bir dilde uzmanlık kazanma sürecinde konuşma becerisinin geliştirilmesinin önemi büyüktür. Bu kulübün amacı yabancı bir dili konuşurken yaşanılan tedirginliklerin üzerine giderek, rahat bir atmosferde öğrencilerimizin yabancı dili etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır.

ANKÜ Talk Masters kulübüne neden katılmalıyım?

Bu kulübü seçersen;

  • Arkadaşlarınla, eğlenceli bir ortamda çalışabilir,
  • İngilizce konuşma, tartışma ve iletişim becerilerini geliştirebilir,
  • İngilizce kelime hazneni ve genel kültürünü genişletebilir,
  • İnsanlık üzerinde büyük etkisi olan kilit olaylar hakkında tartışabilir,
  • İnsanlık tarihine kazınmış ünlü kişiler ve olaylar ile ilgili araştırma yapabilirsiniz.

ANKÜ Talk Masters kulübünde neler yapılıyor?

Her hafta yeni bir konuyu ele alarak araştırıyor ve analiz ediyoruz. Sonrasında ise konuyu kendi kişisel bakış açılarımız ve dokunuşlarımızla yeniden canlandırıyoruz.

Kulübümüzde Martin Luther King’in konuşması, Amerika Birleşik Devletleri Bağımsızlık Bildirgesinin ilanı sürecindeki olaylar gibi tarihteki önemli olayları tartışacağız. Bu olayları ve/veya liderleri tartışarak analiz ettikten sonra, o haftaki rollerimize bürünerek, bu olaylara kendi bakış açımızla eklemeler ve çıkarmalar yaparak canlandırarak, tarihi yeniden yazıyoruz.