ANKÜ SAHNE

ANKÜ SAHNE Kulübü Nedir?

ANKÜ Sahne Kulübü, öğrencilerin kendilerini oyun, drama ve tiyatro yoluyla ifade ederek sosyalleşmelerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlayan; işbirliği ve dayanışma duygularını pekiştiren bir tiyatro kulübüdür.

ANKÜ SAHNE Kulübünün Amacı?

Drama ile ilgili temel yaklaşımları kullanarak öğrencilerin yaratıcı ürünler tasarlama, öğretim ortamında etkin iletişim yöntemlerini kullanma, gözlemlerini, duygu ve düşüncelerini rol içinde drama tekniklerini kullanarak uygulama, işbirliğinin ve oyunun ruh ve beden sağlığı üzerindeki etkisini açıklama konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamaktır.

 ANKÜ SAHNE Kulübüne Neden Katılmalıyım?

Kulübümüz “Drama, tanışma ve bireysel özellikler, iletişim ve etkileşim, grup iletişimi ve etkileşimi, duyu çalışmaları ve duyular, bedene dayalı çalışmalar, materyal oyunları, kendini ve başkalarını anlamanın yolları: empati, öz yönetim ve kendini gerçekleştirme, rol oyunları ve alıştırmaları, tiyatro” başlıkları altında çalışmalarını sürdürmektedir. Canlandırma yeteneklerini sergilemek, kendini bu konumda ifade etmek isteyen öğrencilerimiz “Ankü SAHNE” kulübünü seçmelidir.

ANKÜ SAHNE Kulübünde Neler Yapılıyor?

Öğrenciler her hafta düzenli olarak aldıkları eğitimlerle,  bedenlerini ve seslerini kullanma becerilerini geliştirir, eğlenceli bir atmosfer içinde rol oynamayı, taklit etmeyi, jest ve mimiklerini kullanmayı, yaratıcılıklarını geliştirmeyi, doğaçlama yapmayı, dans etmeyi, doğru ve etkili bir şekilde konuşmayı öğrenirler. Bu birikimler doğrultusunda öğrencilerimiz sene sonunda bir tiyatro oyunu sergilerler.