ANKÜ CEO KULUBÜ NEDİR?

Kulubümüz STEAM eğitiminin verildiği bir kulüptür. STEAM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik,Sanat) eğitimi; teorik bilginin uygulamaya,  ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlar. Öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik, matematik ve  sanat derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlar. Dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dahil ettiği bir eğitim yaklaşımı olma özelliği taşır.

ANKÜ CEO KULÜBÜNÜN AMACI NEDİR?

ANKÜ CEO, öğrencilerinin maker bireyler olarak yetişmesini amaçlar. Maker hareketi öğrenenlerin sürekli aktif olduğu, yaparak-yaşayarak öğrenebildiği çok etkili bir süreçtir.

ANKÜ CEO kulübümüzde öğrencilerimizin eleştirel düşünen, çözüm üretebilen, buluş yapabilen, yaratıcı, zaman yönetimini planlayabilen, yenilikçi ve iş birliği yapabilen bireyler olabilmelerini hedefliyoruz. Bu amaçla öğrencilerimizin bir mühendis, bilim insanı ve sanatçı gibi düşünerek farklı ürünler ve projeler ortaya koymasını sağlıyoruz.

ANKÜ CEO KULÜBÜNE NEDEN KATILMALIYIM

Bu kulübü seçersen,  21.yüzyılın bireylerden beklediği;

  • birlikte çalışma ve uyum
  • inovasyon
  • üretkenlik
  • girişimcilik
  • zaman yönetimi

gibi becerileri disiplinler arası çalışmalar ile kazanacaksın.

ANKÜ CEO KULÜBÜNDE NELER YAPILIYOR?

Kulübümüzde öncelikli olarak STEAM etkinliklerinin bakış açımızı nasıl değiştireceğini öğreniyoruz. İlk haftalarda fen, matematik ve sanat derslerinde öğrenmiş olduğunuz teorik bilgilerinizi kullanarak bir ürün tasarlamanızı ve bunu topluma nasıl sunacağınıza  karar vermenizi bekliyoruz. Edison robotlarımızla kodlama eğitimi veriyoruz. Ayrıca çeşitli modüllerimizle sensörler yapıyor ve bu sensörlerin çeşitli aletlere entegresini sağlıyoruz. 3 boyutlu robotlar, arabalar , basit makineler, evler tasarlıyor ve çeşitli deneyler gerçekleştiriyoruz.