Teknoloji – Tasarım

TEKNOLOJİ – TASARIM DERSİNİN AMACI VE VİZYONU

 

Teknoloji – Tasarım dersinin iki temel amacı vardır:

Hayat boyu öğrenen ve öğrendiğini uygulayabilen, Teknoloji Tasarım sürecini algılayabilen ve toplum yararına kullanabilen bireyler yetiştirmektir. Teknoloji ve Tasarım dersini tamamlayan öğrenciler, çevresindeki nesne ve olayları gözlemleyen, kendine göre yorumlayan, olası problemleri fark edip çözüm yolları arayan, yaratıcı ve özgün alternatif çözümler üretebilen bireyler olarak yetişirler.

 • Günlük hayatta karşılaştıkları problemlerin çözümünde sorumluluk alırlar.
 • İşbirliği, iletişim becerileri başkalarının fikrine saygı gösterme, gurup içinde kendi fikirlerini destekleme, eleştiriyi olgunlukla karşılama becerisi edinirler.
 • Karşılaşılan problemlere geri dönüşüm malzemelerini kullanarak yeni çözümler üretme becerisi kazanırlar.
 • Bir üründen hareketle, Teknoloji ve Tasarım ilişkisini fark ederler.
 • Günlük hayatta karşılaştığı problemlerin çözümünde Teknoloji ve Tasarımın önemini anlarlar.
 • Kendi hayal edip tasarladığı bir ürünü, üç boyutlu hale getirme becerisi kazanırlar.
 • Çizgi, renk, doku, mekân, biçim, form oluştururken, elemanları nasıl kullanacağını öğrenirler.
 • Çeşitlilik, oran-orantı kavramlarının tasarımdaki önemini kavrarlar.
 • Çevre bilinci geliştirerek, enerjiyi tasarruflu kullanma, alternatif enerji kaynaklarının neler olabileceği konusunda bilgi ve duyarlılık edinirler.
 • Çeşitli teknikleri kullanmayı öğrenirler. Örneğin, çizim ölçü alma, boyama, doku oluşturma, yırtma, yapıştırma tekniği gibi.
 • Geri dönüşüm konusunda atık ve artık malzemelerle ürün oluşturma duyarlılıkları gelişir.
 • Alet kullanma bilgi ve becerisi edinirler.
 • Kullandıkları aletlerin iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olurlar.
 • Özgün tasarımlar oluşturma becerileri gelişir.
 • Verilen uyaranlara göre tasarım oluşturma, geliştirme ve biçimlendirme yetisi elde ederler.
 • Değişik malzemelerin kullanım tekniklerini öğrenirler.
 • Düşündükleri bir konuda daha önceki yayınları inceleyerek kendi tasarımlarını kurgularlar.
 • Okul projelerine katkıda bulunurlar.
 • Gerçekleştirecekleri tasarımların malzeme analizini çıkararak, hangi malzemeleri kullanacaklarına karar verirler.
 • Özgüven ve estetik duyguları gelişir.
 • Merak eden, gözlem yapan, soru soran, araştırmaya hevesli, eleştiriye açık ve paylaşım yapabilen kişilik oluşturur.
 • Birimlerden bütün oluşturma becerisi kazanırlar.
 • Ortaya çıkarılan bir ürünün reklam ve pazarlama özelliklerini kurgulamayı öğrenirler.