Fen Bilimleri Zümresi

Eğitim programımız, öğrencilerimizin yaratıcılığını artırmak için araştırma fırsatı ve araştırmalarını sunmalarına olanak tanıyacak etkinlikler, sınıf içi deney, sunum ve sınıf dışında kütüphane araştırması, teknik geziler çerçevesinde, gelişen dünyada, gelişen teknoloji ve değişen eğitim sistemi içerisinde öğrencilere yaratıcılık, araştırmacılık, çevreye duyarlılık ve bilgiye ulaşma yollarını öğretecek bir çerçevede hazırlanmıştır.

AMACIMIZ

Üniversitemizin bizlere sunduğu seminer çalışmalarında edinilen bilgileri Fen Bölümü olarak okulda uygulamak.
Öğrencilere  Fen Bilgisi dersini, laboratuvarda deneme; doğada gözlem ve sorgulama yaparak kavratmak.
Yapılan çalışmaları yılsonu sergilerinde velilerimizle paylaşmak, alt sınıflardaki öğrencilerin ufkunu genişletmek,
Üniversite, yerel yönetimler ya da diğer eğitim kurumları ile birlikte çalışarak konferans, seminer, sergi düzenleyip öğrencilerimize bu etkinliklerde görev vermek,
Çoklu zekâ uygulamaları esas alınarak özgün proje çalışmaları yapmak.
Öğretim sürecini varolan teknolojiyi kullanarak daha etkin hale getirmek,
Öğrencinin özgüveninin gelişmesini sağlayacak ortam yaratmak. Öğrenciyi araştırma, inceleme, deney ve gözlem yapmaya yöneltmek,
Çok sayıda duyu organını kullanarak tam öğrenmenin oluşmasını sağlamak,
Çoklu zekâ tekniklerinin kullanımına olanak sağlayan bir sınıf ortamı oluşturmak,
Ezberciliği önleyerek yapıcı-yaratıcı düşünmenin gelişmesini sağlamak,
Öğrencinin kullanacağı bilgileri vererek, amaca kısa yoldan ulaşmasını ve derslerin canlı bir şekilde geçmesini sağlamak, Öğrenmeye ilgi uyandırarak ufkunu genişletmek, İlgili öğrencilerimizle  5, 6, ve 7. sınıflarla “Olimpiyat  Takımı” çalışmaları sürdürülmektedir. Geçen öğretim yılında oluşturduğumuz “Uygulama Bahçemizde”  bu yıl da her sınıfa ait ekim alanları hazırlanmıştır.