Öğrencilerimizin kültürel-sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Öncülüğünde her iki yılda bir Türkçe tiyatro oyunu sergilenmektedir. Yapılan sahne çalışmalarındaki temel amacımız arkadaşlık, sorumluluk anlayışları gelişen; özgüveni yüksek gençler yetiştirmektir.