“Okul, büyük Türkiye’nin şekillendiği yerdir.”
Sayın veliler, değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler; evet, okul büyük Türkiye’nin şekillendiği yerdir. Okul; yaşamı değiştiren, dönüştüren, bütün bunların sonucunda kendisi de değişen, insanca değerlerle bezenen, insanca bir dünyayı kurgulayan, manevi değerlere ve inançlara saygılı, Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten inanmış, çağdaş demokrasiye geçebilmek için özgür yurttaşlar olma projesinin adıdır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurduğu ilk üniversite olan Ankara Üniversitesi’nin her alanda verdiği destekle eğitim dünyasına öncülük yapma misyonu taşıyan okullarımız, Atatürk devrimleri ve Cumhuriyet’in ilkeleri ışığında aklın ve bilimin yol göstericiliğinde toplumun, çağdaş uygarlığın en üst seviyesine ulaşması için büyük bir özveriyle çalışmaktadır.
Ankara Üniversitesi’nin güzide bir kurumu olan Ankü okulları, nitelikli ve öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla, çağdaş vizyonuyla, öğrenci ve velisiyle kuracağı güçlü iletişimle, öğrenci ve veli memnuniyetiyle, uluslararası işbirliğine açık olmasıyla öncüler sınıfına aday bir kurumdur.
Değerli öğretmen arkadaşlarım, burada size gerçekten çok iş düşmektedir. Unutmayalım ki bugün elimizde, öğretmenlerin müdahale ederek değiştirdiği hayatlara dair sayısız örnek vardır. Genç bir nüfusa sahip, gençlerinin ve çocuklarının sağlıklı yönlendirme beklediği, anne babaların çocukları için tüm olanakları seferber ettiği ülkemizde, sizin işiniz her şeyden daha önemlidir. Çünkü bizler bir tek çocuğumuzu bile kaybetmeden yürümek mecburiyetindeyiz. Sizler sadece öğretme yeteneğinizle değil, karakterinizle de büyük bir örneksiniz. Yukarıda saydığım misyona uygun öğrenciler yetiştirmek en büyük hedefiniz olmalıdır.
Hep birlikte, el ele, “yurtta barış dünyada barış” ilkesine inanmış, vatan sevgisiyle dopdolu; yaratıcı ve yenilikçi bir gençlik için yola çıktık. Bu amaçtan bir an bile vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz.

Prof. Dr. Erkan İBİŞ
Ankara Üniversitesi Rektörü