Yemek Hizmetleri

Okullarımızın yemek hizmetleri Yıldız Yemek tarafından verilir. Yemeklerde, özenle seçilmiş malzemeler kullanılmakta ve yemeklerin hazırlanmasında sağlığa uygun olmasına dikkat edilmektedir. Bu süreç okul yönetimince devamlı olarak kontrol edilir. Her gün, sunulan yemeklerin örnekleri alınıp, örnekler 72 saat doktor denetiminde, uygun koşullarda saklanır.

Yemek listeleri aylık olarak Yıldız Yemek Genel Koordinatörü ve Diyetisyeni olan yetkili tarafından kalori hesapları dikkate alınarak hazırlanıp, okulumuz öğretmen ve yöneticileri tarafından incelendikten sonra çoğaltılarak velilerimize iletilmek üzere öğrencilerimize dağıtılır.

Yıldız Yemek ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye http://www.yildizyemek.com adresinden ulaşılabilir.

Servis Hizmetleri

Çocuklarımızın evden-okula, okuldan-eve taşınmaları yaşamsal bir önem taşımaktadır. Okulumuzun servis hizmetlerini okulumuzda SEDAT BEY Turizm yürütmektedir. Firmaların çalışma koşulları, dönem başlamadan önce vakıf yönetiminin belirlediği ilkokul-ortaokul ve lisemizin okul aile birlikleri ve okul yönetiminin bulunduğu komisyon tarafından imzalanan yıllık bir sözleşme ile Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiştir.

Servis hizmetlerinin güvenli bir biçimde sürdürülmesinde en önemli etken sürücülerdir. Tüm servis araçlarında yetkin bir sürücü ve gerekli eğitimi almış bir refakatçi görev yapmaktadır. Sürücüler, psikoteknik laboratuvarında psikoteknik testlerden geçirilmektedir. Psikoteknik test sonucu yeterli olmayan sürücüler ile çalışılmamaktadır. Okullarımıza taşıma hizmeti verecek araçların ise yeni, konforlu, kontrolleri yapılmış olmasına büyük önem verilmektedir.

Görevli servis sürücüsü ve refakatçilere, alan uzmanları tarafından her yıl iletişim becerileri ve ileri sürüş teknikleri Konusunda eğitim verilmektedir.

Servis hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için okul servislerinde öğrencilerimizden toplu davranış becerileri kazanmaları, trafik kurallarına uymaları, arkadaşlarını ve sürücüleri rahatsız etmemeleri, örnek davranışlar göstermeleri beklenmektedir.

Sağlık Hizmetleri

Okul Sağlık Birimi; okul, çevre,  öğrenci ve çalışanları bir bütün içinde ele alarak öğrencilerin ve çalışanların  sağlıklarını koruma ve geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Birim, bu amaçla; Koruyucu sağlık hizmetleri çerçevesinde:

  • Sağlıklı bir ortam oluşturmak için gerekli önlemleri alır.
  • Hijyen  kurallarına uygunluğu denetler.
  • Gıda sunulan ve hazırlanan birimleri denetler ve eksikliklerin tamamlanmasını sağlar.
  • Sağlık  Bakanlığı rutin aşı programının uygulanması sırasında koordinasyon görevi üstlenir.
  • Gerekli durumlarda sağlık taramaları yapar.
  • Gereksinime  göre seminer vb. etkinliklerde bulunur.

2017-2018 Yılı Çalışmaları

HİJYEN EĞİTİMİ

2017 Aralık ayının ilk haftası sağlık birimimiz tarafından ilköğretim 1. kademedeki öğrencilerimize temizliğin önemi ve hastalıklarla olan yakından ilişkisi ile ilgili eğitim verildi.  Anlatılanları ilgi ile izleyen öğrencilerimiz sorularla, bilgileriyle paylaşımlarda bulundular. Eğitim sonunda el yıkama teknikleri birlikte uygulanarak öğrencilerimizin bilgileri pekiştirildi.

AŞI

İlkokul 1. sınıf öğrencilerimiz KKK (Kızamık,Kızamıkçık, Kabakulak), DaBT-İPA (Difteri,Asellüler Boğmaca,Tetanoz,İnaktif Polio) (Priorix, Tetraksim), 8.sınıf öğrencilerimiz ise Td-(Erişkin Tipi Difteri Tetanoz) (Td-VAC) aşılarını oldu. Öğrencilerimizin aşıları velilerden alınan onay doğrultusunda, okulumuz Sağlık Biriminin refakatinde Sağlık Bakanlığı doktor ve hemşireleri tarafından yapılmıştır.

 ERGENLİK DÖNEMİ

Ortaokul 5. Sınıf kız öğrencilerimize ergenlikle ilgili bilgiler verildi. Ergenlikte bedenimizdeki değişimler, cinsel gelişim evreleri ve menstrüal döngü konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdiği eğitim, okulumuz Sağlık Biriminden Hemşire Filiz Çalışkaner ve PDR uzmanı Burcu Şenol tarafından verildi.

 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2017-2018 eğitim dönemi ilk yarısında okulumuzda “İş Sağlığı ve Güvenliği” kapsamında alt yapı çalışmaları yapılmış, okulumuzda riskli sayılabilecek durum ve yer tespitleri gözlemlenmiş, çalışanlarca yazılı belgelerle tespit edilmiştir. Çalışma Bakanlığının direktifleri doğrultusunda gerekli ekip oluşturularak öncelikli konular belirlenmiş, plan çerçevesinde yapılacaklar uygulamaya konulmuştur.  “İş Sağlığı ve Güvenliği” toplantılarının sık periyotlarla yapılması kararlaştırılmıştır.

 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PERSONEL EĞİTİMİ

Okulumuz çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği, Ergonomi, Meslek Hastalıkları ve İlk Yardım Hastalıkları ve İlk Yardım konularında bilgilendirme eğitimlerinin ilki gerçekleştirilmiştir. Eğitimler, Gökçen OSGB’den Arda Soykan, Okul Doktoru Kemal Yıldırım, Hemşire Filiz Çalışkaner ve Hemşire Şerife Hançer tarafından verilmiştir.

Güvenlik Hizmetleri

Okullarımızın en önemli özelliklerinde  biri de, okul içinin ve çevresinin güvenilir olmasıdır. Çünkü inanıyoruz ki  kendisini güvende hisseden öğrencilerin ve öğretmenlerin kendilerini  gerçekleştirmeleri daha kolaydır.      Okullarımızda güvenlik hizmetleri, gündüz ve gece ekibi şeklinde dönüşümlü  olarak çalışan güvenlik görevlilerimiz tarafından sağlanmaktadır.

Güvenlik görevlilerimiz, kuşkulu kişilerin okulun bahçesine girmelerini ve  okulun çevresinde dolaşmalarını engellemekte, öğrencilerimizin dışarı çıkmalarına  izin vermemekte, en ufak olumsuzluktan bile okul yönetimi anında haberdar  etmektedirler. Bahçede dolaşan, oynayan öğrencileri izlemekte, gereksinim  duymaları hâlinde nöbetçi öğretmenlere destek vermektedirler.

Öğrencilerimizin okula giriş ve çıkışlarında, güvenlik elemanları her zaman  servis araçlarının yanında bulunmakta ve yol kontrolü yapmakta, öğrencilerin  bahçede güven içerisinde servis araçlarına binmelerine yardımcı olmaktadırlar.