YardımÜye Girişi
TC Kimlik No  
Parola  
   
     


60-72 AY Çocuğun Gelişim Özellikleri

 Psikomotor Gelişim

 • Denge tahtasında ileriye-geriye doğru  yürür. 
 •  Kendi  başına ip atlar.
 •  Atma ve  tutma davranışlarını gerektiren etkinliklere      katılır. 
 •  Ritmik  hareketleri yapar.
 •  Topu  yakalayabilmek için ellerinden çok kollarını      kullanır.
 •  Parmak  ucunda koşar.
 •  Ritmik  olarak seker.
 •  Tek  ayak üzerinde 8-10 saniye durur.
 • Düşmeden 10 kez öne doğru çift ayak sıçrar.
 •  Kâğıt  üzerine çizilmiş basit şekilleri keser.
 •  Hamur  gibi yumuşak materyalleri kullanarak 2-3 parçadan      oluşan şekiller yapar ve  bunlardan bir kompozisyon oluşturur.
 •  Modele  bakarak daire, kare, dikdörtgen ve üçgen      çizer., Yatay,  dikey, eğri ve eğik çizgileri ve bunların      kombinasyonlarını çizer.
 •  Üç  metre uzaktaki hedefe top atar.
 • Yetişkin gibi kalem tutar.
 • Eksiklerle çizilmiş insan resmini tamamlar.
 •  Ev,  araba, insan, ağaç gibi tanıdık resimleri çizer ve      bunlardan bir kompozisyon  oluşturur.

Özbakım Becerileri

 •  Elini, yüzünü yıkar, kurular.
 •  Kendi kendine giyinir, soyunur.
 •  Giysilerindeki düğmeleri ilikler, çözer.
 •  Yemek yerken uygun araç gereci kullanır.
 •  Dişlerini fırçalar.
 •  Bıçakla yumuşak nesneleri keser.
 •  Ayakkabılarını bağlar.
 •  Tuvalet  gereksinimi ile ilgili işleri yapar.

Sosyal  Duygusal Gelişim

 •  Toplum  içinde kendisinden beklenen uygun davranışları      gösterir.
 •  Kızgınlık, mutluluk, sevgi gibi  duygularını belli eder.
 •  Kurallı oyunların kurallarına uyar.
 •  Sorumluluk alma ve kurallara uyma  davranışlarını gösterir.
 •  Kendine güven duyar.
 • Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar.
 •  Grup kurallarına uyar.
 • Zaman, yer ve ayrıntılarla ilgili bilgi  verildiğinde gerçeğe      yakın dramatik oyunlar oynar.
 • Sorulduğunda ailesi ile ilgili bilgi  verir. ,
 •  İş birliğine dayanan oyunlara katılır.
 •  Kendisini ifade etmede özgün yollar  kullanır. 
 •  İstediklerine ulaşmada sosyal olarak  kabul edilebilir      davranışlar gösterir.
 • Kendi cinsiyetinden memnuniyet duyar. 

Bilişsel  Gelişim

 •  Bedeninin parçalarını kendi üzerinde  adlandırır ve resimle      eşleştirir.
 • Artık materyalleri kullanarak özgün bir ürün  oluşturur.
 • 10-25  parçalı yap-bozu yapar.
 •  Aynı dokuya sahip 6-10 nesneyi  eşleştirir.
 •  20'ye kadar atlamadan sayar.
 •  1-10 arasında verilen nesne grupları ile  rakamları      eşleştirir.
 • Nesneleri kullanarak toplama ve çıkarma yapar  (1’den 10’a      kadar). 10.Yaşadığı şehrin ve sokağın adını söyler.
 • Dün, bugün ve yarın ile ilgili konuşur. 
 • Nesneleri bir özelliğine göre  (renk,şekil,boyut gibi)      gruplandırır. 
 • Nesnelerin bir sıra içindeki konumunu  (birinci, ikinci, üçüncü      gibi) isimlendirir.
 • Haftanın günlerini sırasıyla söyler.
 • Kısa bir süre gösterilip gizlenen resimdeki  nesneleri hatırlar.
 • Sağını- solunu gösterir. 
 • Yarım ve bütün olan nesneleri gösterir.
 • Belli bir olaydan sonra ne olacağını tahmin  eder.
 • Nesneler arasındaki benzerlik ve  farklılıkları  gösterir.
 • Eşleştirme, ilişki kurma, gruplandırma ve  sıralamayı neye göre      yaptığını açıklar.
 • Basit neden- sonuç ilişkilerini  açıklar.

Dil  Gelişimi

 • Birbirini izleyen üç emir tümcesinde  istenileni sırası ile      yerine getirir.
 • Tekil ve çoğul ifadeleri birbirine  dönüştürerek kullanır.
 • Bazı sözcüklerin eş ve karşıt  anlamlarını bilir.
 • “Ne zaman, neden, nasıl ?” gibi soru sözcüklerini içeren soruları      cevaplar.
 • “Çünkü, daha sonra” gibi bağlaçlar  kullanarak konuşur.
 • Olayları oluş sırasına göre anlatır.
 • Birleşik tümceler kullanır.
 • Basit şakalar yapar.
 • Kullandığı tümce yapıları yetişkininkine yakın  olur.
 • Soyut ifadeleri anlar.