YardımÜye Girişi
TC Kimlik No  
Parola  
   
     


Öğrenci Gelişiminin Değerlendirilmesi

Amaçlar doğrultusunda planlanan ve  uygulanan eğitim etkinliklerinin öğrencilerin davranışlarında oluşturduğu  değişikliğin ölçülmesi ve yorumlanması amacıyla değerlendirmeler yapılır.  Değerlendirme süreci;         

 - Öğrencinin gelişiminin değerlendirilmesi,

 - Programın değerlendirilmesi,          

 - Öğretmenin kendini değerlendirmesi  olarak ele alınır.

Öğrencilerin bireysel gelişimleri ile  ilgili yapılan gözlem ve doldurulan gözlem ve anekdot kayıt formları dikkate  alınarak her bir öğrenci için dönem sonlarında gelişim kontrol listeleri  doldurulur. Ayrıca kazanılması hedeflenen davranışlara ne kadar ulaşıldığının  değerlendirmesini yapmak için kazanım değerlendirme formları doldurulur.  Gelişim kontrol listeleri ve kazanım değerlendirme formları göz önüne alınarak  öğrencilerin bilişsel, dil, sosyal ve duygusal, psikomotor ve öz bakım gelişim  alanlarında kazandıkları becerilerini ve yeterliliklerini değerlendiren gelişim  raporları hazırlanır. Gelişim raporları birinci yarıyıl ve ikinci yarıyıl  sonunda öğrencilere verilir.

Öğrenci gelişimini belgelemek için  yapılan diğer çalışma da portfolyo dosyalarıdır. Portfolyo dosyalarında öğrencilerin her proje konusunda seçtiği  ürünler, kişisel bilgileri içeren çalışmalar, değerlendirme çalışmaları, proje  başlangıç ve bitiş kavram ağları yer alır ve dönem sonlarında öğrenciler  tarafından velilere portfolyo sunumu yapılır. Böylelikle öğrencilerin  gelişimleri de izlenir. Okuma yazmaya hazırlık etkinlerinde ise öğrencilerin  görsel algılarını ölçmek ve geliştirmek için frostig çalışmaları yapılır. Kendi  kendini değerlendirme, akran değerlendirmesi, gezi-gözlem kayıtları da  kullanılan değerlendirme çeşitleridir. Program  değerlendirilirken programın tüm boyutları ele alınarak planlanan ile uygulanan  arasındaki durum ve uygulamada ortaya çıkan yeni gereksinimler belirlenir.