YardımÜye Girişi
TC Kimlik No  
Parola  
   
     


Müdür
Mustafa ÖZDEMÝR
Mustafa ÖZDEMÝR
Müdür Yardýmcýsý
Mesut YILDIRIM
Mesut YILDIRIM
Psikolojik Danýþma ve Rehberlik Uzmaný
Gülden KURT
Gülden KURT
Ölçme Deðerlendirme Uzmaný
Hüseyin TUNÇ
Hüseyin TUNÇ
Türk Dili ve Edebiyatý Zümresi
Zümre Baþkaný
Burhanettin Kara
Burhanettin Kara
Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmeni
Fahriye HALAÇ
Fahriye HALAÇ
Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmeni
Derya KORKMAZ
Derya KORKMAZ
Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmeni
Seda YURTSEVEN
Seda YURTSEVEN
Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmeni
Çaðdaþ EMRAL
Çaðdaþ EMRAL
Matematik Zümresi
Zümre Baþkaný
Dr. Sefa Yýldýz UÐURLU
Dr. Sefa Yýldýz UÐURLU
Matematik Öðretmeni
Pýnar TUNCER KÖKSAL
Pýnar TUNCER KÖKSAL
Matematik Öðretmeni
Tolga ÜSTÜNEL
Tolga ÜSTÜNEL
Matematik Öðretmeni
Ahmet TAÞBEK
Ahmet TAÞBEK
Matematik Öðretmeni
Sevda YÜCE
Sevda YÜCE
Matematik Öðretmeni
Didem DÝNÇER
Didem DÝNÇER
Matematik Öðretmeni
Betül Ceren KÝPER
Betül Ceren KÝPER
Fen Bilimleri Zümresi
Fizik Öðretmeni Zümre Baþkaný
Ayþegül ERTUNÇ
Ayþegül ERTUNÇ
Fizik Öðretmeni
Serap Seçer
Serap Seçer
Fizik Öðretmeni
Taylan Memduh ERGÖRÜN
Taylan Memduh ERGÖRÜN
Biyoloji Öðretmeni
Özge ALPMAN
Özge ALPMAN
Biyoloji Öðretmeni
Berrin AKDEMÝR
Berrin AKDEMÝR
Biyoloji Öðretmeni
Yasemin Ýmirzi
Yasemin Ýmirzi
Kimya Öðretmeni
Ayþe Þule BÜYÜKDOÐAN ECEOÐLU
Ayþe Þule BÜYÜKDOÐAN ECEOÐLU
Kimya Öðretmeni
Gökmen ÇESNER
Gökmen ÇESNER
Sosyal Bilimler Zümresi
Tarih Öðretmeni Zümre Baþkaný
Emre Erseven
Emre Erseven
Tarih Öðretmeni
Onur ERBATU
Onur ERBATU
Coðrafya Öðretmeni
Yaþar ÇAKMAK
Yaþar ÇAKMAK
Coðrafya Öðretmeni
Onur AKKAYNAK
Onur AKKAYNAK
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmeni
Süleyman SUNMAZ
Süleyman SUNMAZ
Felsefe Öðretmeni
Seval KARAAÐAÇLI
Seval KARAAÐAÇLI
Yabancý Diller Bölümü
Ýngilizce Öðretmeni Zümre Baþkaný
Hatice Fitnat ÖZBASMACI
Hatice Fitnat ÖZBASMACI
Ýngilizce Öðretmeni
Rasime AYARMAN
Rasime AYARMAN
Ýngilizce Öðretmeni
Bahadýr Murat KORKUT
Bahadýr Murat KORKUT
Ýngilizce Öðretmeni
Dilara ÖZEN
Dilara ÖZEN
Ýngilizce Öðretmeni
Zeynep Birim TOPGÜL
Zeynep Birim TOPGÜL
Fransýzca Öðretmeni
Emel TENGÝLÝMOÐLU
Emel TENGÝLÝMOÐLU
Fransýzca Öðretmeni
Ecem TAN ÇALIÞKAN
Ecem TAN ÇALIÞKAN
Almanca Öðretmeni
Özlem POLAT
Özlem POLAT
Ýspanyolca Öðretmeni
Yeliz AÞIK
Yeliz AÞIK
Uygulamalý Dersler Zümresi
Bil. Tek. Öğretmeni
Zekai ÖZCANLI
Zekai ÖZCANLI
Müzik Öðretmeni
Burak ERMAN
Burak ERMAN
Görsel Sanatlar Öðretmeni
Huriye ÝKÝNCÝ
Huriye ÝKÝNCÝ
Beden Eðitimi Öðretmeni
Mehmet Ümit TIRAÞ
Mehmet Ümit TIRAÞ
Beden Eðitimi Öðretmeni
Serap ATICI
Serap ATICI