YardımÜye Girişi
TC Kimlik No  
Parola  
   
     


Rehber ve Psikolojik Danışmanlık Birimi

Lise dönemi, bir bakıma, ergenliğe adım atma, kimlik oluşturma ve yeniden yapılanma sürecidir.  Bu yüzden de insan yaşamında çok önemlidir. Bu önemin bilincinde olan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezimiz çalışmalarını daha çok aşağıdaki amaçları gerçekleştirmeye yönelik planlamakta ve gerçekleştirmektedir:

  •  Öğrenciyi yakından ve bütün yönleriyle tanımaya çalışmak,
  • Öğrencilerin kendilerini tanımalarını; olumlu benlik algısı, uyum ve baş etme becerisi kazanmalarını sağlamak,
  • Psikososyal gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri kalıcı sorun hâline gelmeden çözmelerine ve kendine güvenen, egosu güçlü bireyler olmalarına katkıda bulunmak.

Eğitim bireylerin davranışlarında istendik davranış değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Dolayısıyla da eğitimde bireyi tüm özellikleri ile tanıyıp bir bütün olarak ele almak ve ona kendini gerçekleştirme sürecinde yardımcı olmak çok önemlidir.
Bilindiği gibi, çağımızda gelişmiş bütün uluslar uyum gücü yüksek, kendisi ile barışık, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, toplum içinde yaşama kurallarına saygılı bireyler yetiştirmeye büyük önem vermektedirler ve bunu da daha çok,  rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar.
İşte bu yüzdende son yıllarda okullarımızda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri eğitimin önemli bileşenlerinden biri hâline gelmiştir.
Bu bağlamda okulumuzda da öğrencilerimize çok ciddi, planlı ve sistematik bir rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti sunulmaktadır. 
Gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı, bireyin özerkliği ve değerliliği, güven ve işbirliği ilkelerine dayalı olarak sunduğumuz hizmeti üç ana başlıkta toplamak mümkündür:

  • Eğitsel Rehberlik: Gelişimsel rehberlik ilkeleri ışığında bütün çocuk ve gençlerin parmak izi kadar eşsiz olduğu bilinciyle,  öğrencilerin zihinsel özelliklerinin belirlenmesi çalışmaları yapılır. Etkili öğrenme biçimleri, yöntem ve teknikleri değerlendirilerek öğrencilere önerilerde bulunulur, çalışma planları sunulur. Öğrencilerin yaşamlarında daha mutlu ve başarılı olmalarını sağlamak için ilgi ve yetenekleri doğru belirlenir ve alan yönlendirmeleri bu belirleme ışığında yapılır.
  • Mesleki Rehberlik: Alan tercihleri belirlenen öğrenciler, yeteneklerine uygun mesleklere yönlendirilir. Öğrencilere YGS ve LYS hazırlık sürecinde hedef belirleme, verimli çalışma ve motivasyon desteği sağlanır. LYS sonrasında, öğrencilerin aldıkları puanlar doğrultusunda doğru tercihler yapmalarını sağlamaya yönelik çalışmalara ağırlık verilir.

 

  • Bireysel Rehberlik: Öğrencilerimizden ihtiyacı olanlara psikolojik danışmanlık yapılır. Gerektiğinde öğrenciler uygun bir hekime yönlendirilir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezimiz, sorunlu öğrencilerle ilgilendiği kadar gelişimsel rehberlik ilkeleri çerçevesinde öğrencileri izleyerek sorun çıkmadan önlem almaya çalışılmakta ve bu anlamda, bir bakıma, koruyucu ruh sağlığı hizmeti de sunmaktadır.

Merkezimiz, ayrıca, okulda yaşanan ve yaşanabilecek olası kriz durumları için “kriz eylem planı” ve olası şiddet olayları için de “şiddeti önleme eylem planı” hazırlamakta; Orta Öğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliğinin verdiği yetki uyarınca okulda yaşanan disiplin sorunlarının çözümünde okul yönetimine destek olmaktadır.