YardımÜye Girişi
TC Kimlik No  
Parola  
   
     


Uygulamalı Dersler

Resim

Görsel sanatlar/ Resim derslerindeki amacımız; Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, yaratıcı, sanattan anlayan, çevresine ve topluma karşı duyarlı olan bireyler yetiştirmektir. Öğrenci merkezli anlayışımızla sanatın dilini ve sanatsal yapıya nasıl bakılacağını, sanat yapıtı üzerinde tartışmayı
Öğrencilerimize sanat eğitiminin genel çerçevesi içerisinde, bireysel ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı olmak ve yaşamlarında estetik bakış açısı kazandırmak hedefimizdir. Öğrencilerimizin içinde yaşadıkları kültürü tanımalarını sağlama, bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk, işbirliği, dayanışma ve yardımlaşma anlayışını gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktayız.
Ders içi etkinliklerimizde öğrenci merkezli eğitim ile, el göz ve beyin koordinelerini geliştirmeye dayalı olarak; resim teknikleri, grafik, özgün baskı, seramik, atık malzeme ile heykel, üç boyutlu çalışmalar ve yaratıcılığı, küçük kasları geliştirici çalışmalar üzerinde yoğunlaşmaktayız. Ayrıca dersleri daha eğlenceli hale getirmek adına öğrencilerin hoşuna gidecek sanat hikayelerini, ünlü ressamlar ve eserlerini tanıtmak, onlara ait çalışmalardan esinlenerek yeni uygulamalar yapmak öğretim tekniklerimiz arasındadır.

Müzik dersinin uygulamalı dersler gurubuna giren fonetik bir sanat disiplini olmasından ötürü, küçük ya da büyük, ders içi ya da dışı, bir ya da birkaç performans gösterisine ihtiyaç vardır. Yıl içerisinde okul içinde ve dışında yaptığımız çok sayıda konser, dinleti, yarışma ve tören etkinliklerinde öğrencinin yetenek seviyesine bakmadan, her öğrencinin değişik seviyelerde varolan müzik yeteneğini geliştirmek ana hedefimizden hareketle mümkün olduğunca çok sayıda öğrenciye etkinliklerde yer vererek performans gerçekleştirmesini sağlamaktayız.

Beden Eğitimi Bölümü olarak öğrencilerimizin aldıkları temel eğitimlerin üzerine, kendilerini ve yeteneklerini tanımaları, var olan becerilerini geliştirmelerini amaçlamaktayız. Gelişmekte olan spor kültürünü okulumuzda yaymak ve yaşatmak için farklı branşları deneme imkânını sunmaktayız.
Bu amaçlar doğrultusunda derslerimizde; Buz Pateni, Yoga, Pilates, Spinning, Yüzme, Bowling, Golf, Paintball, Eskrim dersleri uygun alanlar tespit edilerek öğretmenlerimiz ve alanında uzman antrenörler tarafından eğitim verilir. Ankara Üniversitesi Özel Lisesinde; ocak, mayıs ve haziran aylarında Sportif Yaşam Haftası uygulaması başlatılmıştır. Beden Eğitimi dersinin bir öğretisi olarak okulumuzdaki tüm 9. sınıf öğrencilerimiz şubat ayında Ilgaz ÖRSEM tesislerinde Kayak ve alt dallarını öğretmeye, tüm 10. sınıf öğrencilerimizi mayıs ayında Ilgaz ÖRSEM tesislerinde Doğa Sporlarını öğretmeye, tüm 11. sınıf öğrencilerimizi haziran ayında Manavgat ÖRSEM tesislerinde Su Sporlarını ve alt dallarını öğretmeye götürülmesi planlanmıştır. Böylece Ankara Üniversitesi Özel Lisesi öğrencileri sporun pek çok alanını yaşayarak ve uygulayarak okulumuzdan mezun olurlar.
Yapılan çalışmalar ile öğrencilerimizden yeterli beceriyi gösterenler ile okul takımları desteklenmekte; ayrıca Ankara Üniversitesi Spor Kulübü veya farklı kulüplere öğrencilerimiz yönlendirilerek spor yapan "GENÇ" sayısı artırılması hedefler arsındadır. Okulumuzda Beden Eğitimi Bölümü Olarak; Basketbol, Voleybol, Futsal, Satranç, Kayak takımları ile de varlık göstermekteyiz. 

Bilgi Teknolojileri eğitiminin en temel gereksinimi insanların her gün Bilgi Teknolojileriyle karşılaşmalarıdır. Bu yüzden insanlar Bilgi Teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar Bilgi Teknolojileri eğitimi öğrencilerin Problem çözme ve analiz etme becerilerini, Bilgi işleme ve bilgisayar kullanma becerilerini, Bilimsel ve teknolojik yeteneklerin gelişmesiyle birlikte, üniversite ve mesleki yaşamlarında teknoloji ve bilimin yerinin kavraması ile "öğrenmeyi öğrenme" becerilerini geliştirmelidir.