YardımÜye Girişi
TC Kimlik No  
Parola  
   
     


Okul Müdürü
Okul MüdürüMehtap ACAR ÜNAL
Ortaokul Müdür Yardýmcýsý
Ortaokul Müdür YardýmcýsýOrhan Þahin
Türkçe Öðretmenleri
Zümre BaþkanýBurcu Ökmen
Türkçe ÖðretmeniDamla Ýpek
Türkçe ÖðretmeniSeda Yýldýz
Türkçe ÖðretmeniOzan Kurt
Türkçe ÖðretmeniÖzge Belenli
Matematik Öðretmenleri
Zümre BaþkanýDemet Kavraal
Matematik ÖðretmeniZ. Canan Karaer
Matematik ÖðretmeniRuhan Kayan Çuhacý
Matematik Öðretmeni Songül Bozyel
Matematik Öðretmeni Þeyma Metin
Matematik Öðretmeni Þebnem Öz
Sosyal Bilgiler Öðretmenleri
Sosyal Bilgiler ÖðretmeniMelike Uçarsu
Zümre BaþkanýSefer Dinçer
Sosyal Bilgiler ÖðretmeniDidem Dernek Söðüt
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÖðretmeniBurçin Ekinci
Fen Bilimleri
Zümre BaþkanýEsra Bay
Fen Bilimleri ÖðretmeniSüreyya Baþaran
Fen Bilimleri ÖðretmeniErdinç Çorakbaþ
Fen Bilimleri ÖðretmeniTuðçe Iþýlay Yüksel
Ýngilizce Öðretmenleri
Zümre BaþkanýMeliha Mülhem Ýlhan
Ýngilizce ÖðretmeniBaþak Nalçakar
Ýngilizce ÖðretmeniMine Ersun
Native SpeakerHamza Hidri
Ýngilizce ÖðretmeniSimge Alp
Ýngilizce ÖðretmeniSimge Bal
Ýngilizce ÖðretmeniSibel Selçuk
Ýngilizce ÖðretmeniGonca Emel Özer
Ýkinci Yabancý Dil Öðretmenleri
Ýspanyolca ÖðretmeniAyþe Pelin Duman
Fransýzca ÖðretmeniOnur Yýldýz
Almanca ÖðretmeniSevgi Adanýr
Beden Eðitimi Öðretmenleri
Zümre BaþkanýBurç Dölek
Beden Eðitimi ÖðretmeniAlper Güllü
Teknoloji Tasarým Öðretmenleri
Teknoloji Tasarým ÖðretmeniMebrure Sipahi
Görsel Sanatlar Öðretmenleri
Görsel Sanatlar ÖðretmenleriÝlknur Þen
Müzik Öðretmenleri
Müzik ÖðretmeniElif Albayrak
Biliþim Teknolojileri Öðretmenleri
Biliþim Teknolojileri ÖðretmeniÇaðatay Çetinkaya
Drama
Drama ÖðretmeniÞeyda Orhan
Drama ÖðretmeniÞule Günaydýn
Rehberlik ve Psikolojik Danýþma Birimi
PDR UzmanýFatma Atalay
Ölçme ve Deðerlendirme Birimi
Ölçme ve Deðerlendirme UzmanýMert Ünal
Ölçme ve Deðerlendirme UzmanýFeza Yangýn