YardımÜye Girişi
TC Kimlik No  
Parola  
   
     


Önceki Yıllara Ait Haberler

10.11.2015 "ATATÜRK VE ÇOCUK" KONULU ŞİİR YARIŞMASI SONUÇLANDI
4.11.2015 AYTÜL AKAL ANKÜ ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU
8.5.2015 “SEVDA YÜKLÜ ŞİİRLER” DİNLETİSİ
7.5.2015 BANA BİR MASAL ANLAT
7.5.2015 YAZAR EMİN ÖZDEMİR İLE “DİL DUYARLIĞI” ÜZERİNE SÖYLEŞİ
15.4.2015 YAZAR MİYASE SERTBARUT'LA "KAPİLAND'IN KOBAYLARI" ÜZERİNE KEYİFLİ BİR SÖYLEŞİ
27.3.2015 KOMPOZİSYON YARIŞMASINDA ANKARA 3.LÜĞÜ
18.3.2015 100. YILINDA ÇANAKKALE ZAFERİ
17.3.2015 ÖZGÜR PENCERE ÖYKÜ YARIŞMASI’NDA ÖYKÜLERİMİZ TAÇLANDI
9.3.2015 YAZAR SÜLEYMAN BULUT OKULUMUZDA
9.3.2015 ANKÜLÜ ÖĞRENCİLER HAYAL DÜNYASINA YOLCULUK YAPTI
27.2.2015 8. SINIFLAR ARASI MÜNAZARA
26.2.2015 ANKÜ KOLEJİ 6. SINIF ÖĞRENCİLERİ KİTAPLAR ARASINDA...
26.12.2014 “SANAT ve EDEBİYAT ÜZERİNE…”
24.12.2014 MİLLİ KÜTÜPHANE GEZİMİZ
12.12.2014 YAŞADIĞIM KENT ANKARA'DAN MEKTUP
17.11.2014 "CUMHURİYET" KONULU KOMPOZİSYON YARIŞMASINDA ÜÇ ÖDÜL ANKÜ KOLEJİNE...
27.10.2014 "Cumhuriyet" konulu kompozisyon yarışmamız sonuçlandı...
26.9.2014 26 EYLÜL DİL BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!
28.6.2014 II. Dil Şenliği’nde Türkçe Dersi Projeleri Sergilendi

Türkçe Zümresi

Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan ve bütün öğrenme etkinliklerinde anahtar rol oynayan doğal bir araçtır. Dil edinimi ve eğitimi belli bir süreç içinde gelişir.
Türkçe öğrenimi, anlama, yorumlama, iletişim kurma becerilerinin gelişmesine yönelik olan dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma temel dil becerileri ile dilbilgisinden oluşur. Sözü geçen temel dil becerileri birbiriyle etkileşim durumunda olduğundan bir bütünlük içinde ele alınmalıdır.
Dil öğretiminin temel hedefi, öğrencilerin, dilin farklı bağlamlarda aldığı görünümleri ve kavramaları, dil aracılığıyla kendilerini ifade edebilmeleri, değişik bilgi kaynaklarına ulaşarak duygu, düşünce ve düş dünyalarını zenginleştirmeleridir.
Öğrencilerin kazanımlar ve etkinlikler yoluyla dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini geliştirmeleri, dilimizin olanak ve zenginliklerinin farkına vararak Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmaları hedeflenmektedir. Böylece öğrenciler, dil sevgisi ve bilinci kazanarak öğrenme sürecinde daha verimli olacak, kendilerini yaşama ve geleceğe hazırlayacak birikimi edineceklerdir.

AMAÇLAR

 • Türk dili sevgisi oluşturmak, kurallarını sezdirmek; Türkçenin gelişim süreci içinde bilinçli, özenli ve güvenli kullanılmasını sağlamak
 • Dinleme, okuma alışkanlık zevkini kazandırmak; estetik duyguların gelişmesine yardımcı olmak
 • Dilimizdeki sözcüklerin anlamlarıyla, doğru yazılış ve söylenişleriyle öğrenilmesini sağlamak
 • Doğru okuma, anlama, anlatma, yazma ve etkin dinleme becerilerini geliştirmek
 • Görülüp izlenenleri, dinlenenleri, okunanları, incelenenleri ve düşünülenleri tam ve doğru olarak anlama gücü kazandırmak
 •  Dilimizin temel kurallarının öğrenilmesini sağlamak
 • Ulusal duyguyu ve ulusal coşkuyu güçlendirmede kendi payına düşeni yapmak
 • Sözlü ve yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla Türk kültürünü ve evrensel kültürü kazanmalarında; Türk yurdunu ve ulusunu, doğayı, yaşamı, insanlığı sevmelerine yardımcı olmak
 • Etkili iletişimi geliştirmek
 • Yaşam boyu öğrenmeyi sürdürme alışkanlığı kazandırmak
 • Yurt ve dünya sorunlarına duyarlılık kazanarak çözüm üretebilme becerisini kazandırmak