YardımÜye Girişi
TC Kimlik No  
Parola  
   
     


Önceki Yıllara Ait Haberler

22.5.2017 MİNİK RESSAMLAR HEM OKUR, HEM DE ÜRETİR
20.4.2017 JAPON SANATINA TÜRK DOKUNUŞU
14.4.2017 ANKÜ OKULLARI ÜNLÜ RESSAM AKDOĞAN TOPAÇLIOĞLU’NU AĞIRLADI
11.4.2017 ATÖLYEMİZE ÖZGÜR ELLER GELDİ
9.4.2017 “BENİM GÖZÜMLE ANKÜ” KONULU RESİM YARIŞMASI
1.12.2016 ANKÜ’DE ABORJİN SANATI RÜZGÂRI
3.10.2016 CANIM ÜLKEM, TÜRKİYE'M...
18.1.2016 PİSİ PİSİ ANKARA KEDİSİ Resim Sergisi
17.12.2015 ADIM ADIM EBRU SANATINI ÖĞRENİYORUZ
2.12.2015 TAŞLARDAKİ ABORJİN ESİNTİSİ
6.11.2015 BARIŞIN PENCERESİNİ AÇAN GÜVERCİNLER
27.10.2015 ATIKLAR YENİDEN DOĞUYOR VE SAAT OLUYOR
2.6.2015 Sanat kokan Ankara
29.5.2015 1.SINIFLARIMIZ MÜZELERİ GEZİYOR
7.5.2015 YARATICI BAŞARIMIZ
2.3.2015 JAPONYADAKİ MÜZEDEYİZ
29.4.2014 Monami Ödülleri
1.4.2014 1.Sınıflar Okuma Bayramı
6.1.2014 Yaratıcı Çocuklar Sokağı
8.11.2013 Geçmişten Geleceğe Anadolu - FRİGLER

Görsel Sanatlar Zümresi

Sanat eğitimi, kişiliğin uyumlu bir bütün olarak gelişimi sürecinde kişideki yaratıcı güçlerin gözetilip geliştirilmesini, insanın sanatın yaşamdaki yerini algılamasını, çocuk ve ergenin okul öncesinden başlayarak, çeşitli zaman ve yerlerde sanatsal etkinliklerde bulunmasını, sanatı kimi zaman izleyerek, kimi zaman da eleştirerek tüketmesini amaçlar. Sanat eğitiminin önemi, yapısındaki yaratıcılıkta yatar.  Sanat eğitiminin amacı, diğer kuşakların yaptıklarını tekrar eden değil, yeni şeyler yapabilme yeterlilikleri olan insanlar yetiştirmektir. Bu tanımlardan da yola çıkarak "sanat eğitiminin yalnızca sanatçı yetiştirmeye değil, sanatın kendisiyle, yaşayarak, bilgilenerek ve tartışarak karşılaşan bireyleri, bu sanatsal yaşantılar ve deneyler yoluyla bilimde, teknolojide ve , kısaca “düşüncede” yaratıcı olarak yetiştirmeye yönelmektedir. Toplumsal, kültürel değişimlerin hızına günümüzde yetişmek kolay görünmemektedir. Bu hıza erişmek için yeni düşünceler üreten ve bunları insanların gereksinimlerini de karşılayacak ürünlere dönüştürebilen bireylerin yetişmesi gerekmektedir. Sanat eğitimi bu tür bireyleri yetiştirmede en etkili alanlardan biridir. Bu eğitimden geçen çocuk ve ergenlerin yaşamlarında karşılaşacakları yeni durumlara ve olaylara,özerkliklerini kaybetmeden uyum göstermeleri zor olmayacaktır. Bu nedenle sanat eğitiminin niteliği, yani çalışma uygulama süreçlerinin buluşa, yaratıcılığa, özgür çağrışımlara, özgür düşünme biçimlerine açık olmasından, bir yandan da zaman, yer, çalışılan konu, araç gereç sınırlılıkları gibi belli sınırlamalar ve belli bir disiplin gerektirdiğinden, günümüzdeki hızlı değişimlere uyum için uygun bir ortam ve temel hazırlar. Sanat eğitimi, çocuk ve ergende estetik kaygıyı geliştirir. Estetik bir bakıma güzelin bilimidir. Böylece çocuk ve ergen güzeli, iyiyi anlar, seçer ve arar. Ayrıca sanat eğitimi, etkin, eleştirel, yaratıcı bireylerin gelişimini sağlar. Çocuk ve ergene kendisi ile birlikteçevresini biçimlendirmesi, kendine ve başkalarına saygılı olması gibi toplumsal sorumluluklar yükler. Böylece çocuk ve ergenin çok yönlü, açık fikirli yetişmesi, kendine güvenmesi, olay ve olguları kavraması, yeniliklere, çağdaş gelişmelere kapalı kalmaması ve kendisini  gerçekleştirmesi de hedeflenir. Sanat eğitimi, eğitim dizgesinde ihmal edilen duyulara,  duygu ve hayallere yer verir. Böylece yetişmekte olanlara, yalnızca insanın tek bir yanına, yani biliş ve bilgisel yanına önem verme gibi yanlışlık sanat eğitimiyle dengelenir.

Sanat Eğitiminin Gerekliliği

Birey  sanat eğitimi etkinlikleri yolu ile,

 -Bir taraftan bakma eylemi içerisinde görmeyi öğrenir, diğer  taraftan dokunduğu biçimlendirdiği değişik malzemeleri tanıma fırsatı bulur.

-Uygulanan motivasyonlar uyarıcı rolü üstlenir.  

-Her türlü yetenek ve gereksinimlerini ortaya çıkarma şansına sahip olur. Bu yolla kendi yetilerinin farkına varır, böylece ileride meslek seçiminde sağlıklı tercihlerde bulunur. -Duygularını, görüşlerini malzemeye aktarırken yeni deneyimlere girer. Bu yaşantı zenginliği nesneler arası ilişkileri kurmada ona  kolaylıklar sağlar, böylece senteze ulaşmayı başarabilir ve yeni  anlatım yolları arayışına girer.

-Doğaya ve çevresinde gelişen ve değişen olaylara farklı bir gözle bakmayı davranışa dönüştürür.

- Duyan, düşünen, yaratan, kendisi ve çevresi ile diyaloga giren bir yapı oluşturur.

-Soyut kavramları algılaması kolaylaşır.

- Kendi kişiliğini bulmasına olanak sağlar Karşılaştığı problemleri daha rahat çözümler.

- Zihinsel yetileriyle birlikte duygusal yanını da geliştirir.

-Sanatçı, sanat eseri ve kendisi arasında bağ kurmayı başarır,

-İçinde bulunduğu çevreyi algılayarak bu çevreyi daha iyi ve daha güzele doğru geliştirme isteği duyar. -Grupla çalışma ve birlikte iş bitirme alışkanlığı edinir. Grubun  başarısı için sorumluluk üstlenir.  "Ben" için çalışma isteğini "biz"e dönüştürür.

-Araştırma, bulma, sınama ve yeniden kurma gibi yaratıcı süreçte yer alan yetilerini geliştirir.  

-Özgüven duygusunun gelişmesine olanak bulur ve başkaları önünde kendisini ifade edebilme yeteneği kazanır.  

-Yaşamın her alanında kullanılabileceği yaratıcı davranışlar  geliştirmesine yardımcı olur.

-Olaylara ve olgulara eleştirel bakabilme becerisi kazanır. -Estetik kaygı gücü gelişir.

-Sanatsal yaratıcılığı gelişir.

“Görsel sanatlar Zümresi olarak bu  inanç ve doğrular ışığında  her gün daha da artan bir duyarlılıkla sanat eğitimini sürdürmekten kıvançlıyız.Eğitimin her basamağında,ana sınıfından başlamak üzere ,sanat eğitimine yer verilmesine ve bu bilincin sanat eğitimcileri tarafından gerçekleştirilmesi zorunluluğuna inancımız tamdır.”

 “ HERKES SANATÇI OLAMAYABİLİR AMA, DÜNYADA BARIŞ VE SEVGİYİ KORUYAN, YAŞAM HAKLARINA SAHİP ÇIKAN  SANATÇI DUYARLILIĞINI KAZANABİLİR”

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFLARI - 1. SINIFLAR

-Görsel çalışmalarında çizgileri kullanır.

-Renkleri bilir ve tanır. -Farklılıkların ve benzerliklerin farkına varır.(Büyük-küçük, uzun-kısa, kalın-ince…) -Artık materyallerle iki ve üç boyutlu çalışmalar yapabilir.

-Araç- gereç ve Malzeme farklılıklarını bilir.

-Sorumluluk almayı, işbirliği yapmayı, grup çalışmalarına katılma bilincini edinir.  

-Hayal gücünü görsel anlatıma dönüştürür.

NOT:Bu dönemde özellikle dış çevreden ,çizimlerin gerçekliğine yönelik müdahlelerde bulunulması yaratıcılığını olumsuz etkiler.

  2-3-4. SINIFLAR  

-Görsel çalışmalarda çizgi ve çeşitleriyle, kompozisyonlar oluşturur.

-Doğal dokuları ve yaratıcı dokuları öğrenir,çalışmalarında kullanır.

-Geometrik formları tanır, doğadaki ve çevresindeki geometrik formlu nesnelerle ilişkilendirir.

-Ana ve ara renkleri tanır.

-Duygu ve düşünce ve izlenimlerini görsel çalışmalar olarak aktarır. -Doğaya,çevresine,olaylara.nesnelere..Sanatsal bakış açısı geliştirir.

-Atık ve yoğurma malzemelerini kullanarak 3 boyutlu yaratıcı çalışmalar yapar.  

-Bir rengin açık - koyu değerlerini bilir nesnelere hacim kazandırdığını fark eder.

-Sanat akımı kavramlarını ve öncülerini,eserlerini öğrenerek sanat kültürü kazanır.

-Sanat eserlerini inceler,eleştirel bakış açısı geliştirir.Yaşına uygun sanat eserlerini; konuşarak, yazarak, öyküleştirerek, oyunlaştırarak ve belleğinde kalanları görselleştirerek yorumlar ,görsel okuryazarlığını geliştirir.

 -Diğer derslerle ilişkilendirilmiş projelerde bireysel ve grup etkinliklerinde yer alır.  

-Kendi seçtiği resim yarışmalarına katılır.

-Paylaşmanın, birlikte çalışmanın ve işbirliğinin zevkine varır ve öğrenir.  

-Müze bilinci edinir.

 3.sınıftan başlayarak  programlı bir müze gezisinde eğitim ortamı olarak müzeden yararlanır.

NOT:Bu dönemde özellikle dış çevreden ,çizimlerin gerçekliğine yönelik müdahlelerde bulunulması yaratıcılığını olumsuz etkiler.

 

3. ve 4. Sınıf öğrencilerimiz ile Görsel sanatlar dersinde, “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” ile ilgili  “Canım Ülkem, Türkiye’m…” konulu resim çalışmalarını  yaptılar.

Türk milletinin,  birlik ve beraberlik duygusu içinde, bölünmez bir bütün olduğunu çalışmalarında vurgulayarak resimlediler. Öğrencilerimiz ürünlerini , “Bizim Eserlerimiz” panosunda sergileyerek düşüncelerini paylaştılar.

3. ve 4. Sınıf öğrencilerimiz ile Görsel sanatlar dersinde, “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” ile ilgili  “Canım Ülkem, Türkiye’m…” konulu resim çalışmalarını  yaptılar.

Türk milletinin,  birlik ve beraberlik duygusu içinde, bölünmez bir bütün olduğunu çalışmalarında vurgulayarak resimlediler. Öğrencilerimiz ürünlerini , “Bizim Eserlerimiz” panosunda sergileyerek düşüncelerini paylaştılar.

Yaratıcı Çocuklar Sokağı

Öğrencilerimizin Resimleri “Japonya Müzesi” nde