YardımÜye Girişi
TC Kimlik No  
Parola  
   
     


Önceki Yıllara Ait Haberler

7.3.2014 Destination Imagination Takımlarımız İstanbul Yolcusu!
7.1.2014 Destination Imaginatıon Takımlarımızı Oluşturduk!
2.11.2013 Destination Imagination Takım Sorumlusu Eğitimi

Drama Zümresi

Bir eğitim  yöntemi olarak Dramanın amacı, çocukta doğuştan varolan yaratıcılığı  geliştirmektir. Çocuğun “neyi” öğreneceği yerine “nasıl” öğreneceği, üzerinde  durulması gereken önemli bir noktadır. Genel olarak çocuklarımızın kendini  özgürce ifade edebilmesi, hoşgörülü, demokratik ve yaratıcı bir kişilik  geliştirmesi, bağımsız düşünebilmesi, işbirliği yapabilmesi, olaylara çok yönlü  bakabilmesi ve kendini tanıması, gizil güçlerinin farkına varması açısından  drama etkili bir yöntemdir.
Bilindiği gibi etkili, verimli ve kalıcı öğrenmenin en önemli yolu, çocuğun  etkin kılındığı yaparak-yaşayarak öğrenme yöntemidir. Bu yöntemde çocuklar,  etkinliklere doğrudan katılırlar. Duygu ve düşüncelerini etkinliklerde  rahatlıkla anlatırlar. Gözlem yaparak ve deneyerek bilgiye kendileri ulaşırlar.  Bu şekilde edinilen bilgilerin kalıcı olduğu bilimsel bir gerçektir. Bu anlamda  “Drama” konu merkezli, ezberci ve yapılandırılmış eğitim anlayışına güçlü bir  seçenektir.
Çocuklar  grup çalışması içinde, çeşitli  olgu ve olayları, kendi yaşantılarından, gözlemlerinden yola çıkarak gözden  geçirir, düzenler, oynar, canlandırır, rol yapar ve doğaçlayarak yeniden yaşar.
Okulumuzda yaratıcı dramanın, bir yöntem olarak diğer derslerde de etkin olarak  kullanılması konusunda yoğun bir çaba gösterilmektedir. Yine yaratıcı dramanın,  bir yöntem olarak kullanıldığı  “müzede eğitim” çalışmalarına büyük önem  verilmektedir.

OYUNCAK DÜKKANI

Oyuncaklar yaptık, hikayemizi canlandırdık...

Bir varmış… Bir yokmuş…

Evvel zaman içinde kalbur saman içinde oyuncaklarıyla ünlü bir oyuncakçı varmış… Bu oyuncakçının oyuncaklarını çocuklar çok severmiş, özellikle de hayvan oyuncaklarını…

Geçtiğimiz günlerde bizler okul öncesi sınıfları öğrencileri olarak hep birlikte bu oyuncakçının dükkânını ziyaret ettik…. Nasıl mı?

 Drama dersinde drama öğretmenlerimiz Şeyda Orhan ve İbrahim Toprak ile birlikte oluşturduğumuz masalı canlandırdık. Ardından Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenimiz Mebrure Sipahi ile birlikte atık materyallerden bu masalda geçen oyuncakları tasarlayarak yaptık…  Oluşturduğumuz bu hikâyeyi portfolyo günümüzde velilerimize sergiledik. Oyuncakları ise okul öncesi binamızın bir köşesinde yer alan oyuncak dükkânında velilerimize yine portfolyo günümüzde sunduk. Sizleri de oyuncak dükkânımızı görmeye mutlaka bekliyoruz…

                                                      2013 – 2014 Eğitim Öğretim Yılı Okul Öncesi Sınıfı Öğrencileri