YardımÜye Girişi
TC Kimlik No  
Parola  
   
     


Önceki Yıllara Ait Haberler

28.11.2014 Çocuk Kitapları Yazarı Koray AVCI ÇAKMAN Okulumuzu Ziyaret Etti!
17.11.2014 Çocuk Kitapları Yazarı Tülin KOZİKOĞLU Okulumuzu Ziyaret Etti!
22.9.2014 2014/2015 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Okuma Saati Programı
6.5.2014 DODO KUŞU COSMO BİZLERLEYDİ!
2.4.2014 50. Kütüphane Haftası Kitap Okuma Etkinliği
28.3.2014 ANKARA OYUNCAK KÜTÜPHANESİ ZİYARETİ
18.3.2014
24.2.2014 2. Dönem "Okuma Saati" Programı
24.1.2014 İlkokul Kütüphanemiz Ocak Ayı Etkinlikleri
27.11.2013 İlkokul Kütüphanemiz Kasım ve Aralık Ayı Etkinliklerimiz
15.11.2013 Çocuk Edebiyatı Yazarı Aytül Akal Söyleşisi
11.11.2013 11-17 Kasım Dünya Çocuk Kitapları Haftası
30.10.2013 Okuma Saati Planı
24.10.2013 İlkokul Kütüphanemizin Açılışını Gerçekleştirdik
27.3.2013 2. Sınıf Öğrencilerimiz ile Ali Dayı Çocuk Kütüphanesi'ni Ziyaret Ettik

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları İlköğretim Okulu Kütüphanesi, İlköğretim ve Ortaokul Kütüphaneleri'nden oluşmaktadır. İki ayrı binada öğrenci, öğretmen ve personelinin araştırma ve bilgi gereksinimi için yayın sağlar, süreli ve süresiz yayınları kullanıcılarına duyurur.  Bilgiye ulaşmada izlenecek yol ve yöntemlerde kullanıcıya rehberlik etmek konusunda uzman personeli ve mevcut koleksiyonu ile çağdaş bir okul kütüphanesi olarak hizmet vermektedir.

Amacımız: Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları'nın eğitim ve öğretim ilkeleri doğrultusunda hizmet veren kütüphanelerimiz, IFLA ve UNESCO'nun yayınladığı " Okul Kütüphanesi Bildirgesi"nde yer alan okul kütüphanesi amaçlarını temel alır. Öğrencilerimize bilgi okuryazarlığı becerileri kazandırarak yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını sağlamak ise en temel amacımızdır. 

İlkokul kütüphanesi

Kütüphanemiz öğrencilerimizde okuma, öğrenme, araştırma ve kütüphane kullanma alışkanlığını ve zevkini geliştirmek amacıyla, hayal kurma becerilerini geliştirecek ve yaratıcı düşünce dünyalarını zenginleştirecek kaynakları ile hizmet vermektedir. Okulumuz yerleşkesinde A Blok ikinci katta yer alan kütüphanemiz 5-10 yaş grubu öğrencilerimizin, velilerinin ve personelimizin kullanımına açıktır. Kütüphanemiz, kitaplar, süreli yayınlar, danışma kaynakları (ansiklopedi, sözlük, atlas vb. ), CD ve DVD materyal türlerinden oluşan koleksiyonumuz  Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre düzenlenmiştir.  Kullanıcılar, açık raf düzeni içinde sınıflandırılmış kütüphane materyallerinden serbestçe yararlanabilirler. Okul kütüphanemiz, eğitim-öğretim süresince öğretmenlerimize her türlü desteği vermektedir.

Öğrencilerimize kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazandırmak, bireysel ya da gruplar halinde araştırma yapmalarını sağlamak için “okuma saatleri” oluşturulmuştur. Kütüphane uzmanı ve öğretmenlerce belirlenen, haftanın en az 1 saatinde öğrencilerimiz, öğretmenleri ile birlikte kütüphanemizden yararlanabilmektedirler. 

Kütüphanemizin okuma saatlerine alternatif olarak hazırladığı bir de etkinlik takvimi vardır. Öğretmenlerimiz bu takvimden belirledikleri etkinlikleri Kütüphane Uzmanı’ndan isteyebilirler. Etkinlikten 1 hafta öncesinden planlanmak kaydıyla etkinlik gerçekleştirilir.

Kütüphanemiz belirli dönemlerde yazar etkinliklerine ev sahipliği yapar. Okuyucuların, eserleri yoluyla aslında yakından tanıdıkları yazarlarla buluşturulması hedeflenir.

İlkokul Kütüphanemiz duyurularını mail listesi ve okul panosu yoluyla yapar. Okul ailesini ve kitapları ilgilendiren konularda kullanıcılarını bu yolla bilgilendirmeyi hedefler.

Hedeflerimiz :

-        Öğrencilerimizin, okuma ve araştırma eğilimlerini canlı tutarak okuma alışkanlıklarının yaşamboyu sürdürebilir olmasını sağlamak.

-        Öğrencilerin araştırma, sorgulama ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeleri için kütüphanenin aktif olarak hayatlarında yer edinmesini önemi noktasında farkındalık yaratmak.

-        Bilgi toplumunun sunduğu olanaklar çerçevesinde bilgi okuryazarı olan bireyler olma sürecinde kütüphaneyi etkin kılmak.

-        Öğrencilerimizi aradıkları bilgiye en doğru ve hızlı bir şekilde erişiminde yardımcı olmak.

-        Çocuk edebiyatı yazarlarımızı, okulumuzda ağırlayarak öğrencilerin okudukları yazarları yakından tanımalarına olanak sağlamak.

Kurallar :

-        Kütüphaneye yiyecek ve içecek ile girilmez.

-        Kütüphaneye okul çantası ile girilmez.

-        Kütüphanede cep telefonu ile konuşulmaz.

-        Kütüphaneye koşarak, yüksek sesle konuşarak girmek kesinlikle yasaktır.

-        Kütüphane araştırma yapmak, çalışmak ve okumak isteyenlerin kullanabileceği ortak bir alan olması nedeniyle alçak sesle konuşulması gereken bir yerdir. Kütüphanede başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşulmaz.

-         Kütüphanede bulunan kitap, dergi, sözlük, ansiklopedi gibi kaynakların yıpratılmaması için özenli kullanılması gerekir.

-        Raflardan alınan kitapların yerlerinin karışmaması için "raf ayraçları"nın kullanılması gerekmektedir.

-        Kütüphanede okunan ve incelenen kaynaklar masada bırakılır. Kütüphane uzmanı raf ayraçlarına göre masada bırakılan kitapları yerlerine yerleştirir.

-        Okuma saati sonrasında kütüphane temiz ve düzenli olarak bırakılır.

-        Kullanıcılar kütüphaneden başkası adına kaynak ödünç alamaz.

-        Danışma kaynakları (ansiklopedi, sözlük, atlas...vb.) ve süreli yayınlar okuyucularımız tarafından her an ihtiyaç duyulabilecek kaynaklar olduğundan ödünç alınamaz.

-        Ödünç alınan materyal için, en fazla iki kez süre uzatımı yapılmaktadır.

-        Üzerinde gecikmiş kitabı bulunan öğrenciler, kitabını iade etmeden yeni bir kitap alamaz. 

-        Kütüphanede öğrencileriyle ders/araştırma yapmak isteyen öğretmenlerin randevu almaları gerekmektedir. 

-        Kullanıcılar kaybettikleri veya kullanılamayacak ölçüde yıprattıkları materyallerin aynısını kütüphaneye sağlamakla yükümlüdürler. Kaybolan/yıpratılan materyalin aynısının bulunamaması durumunda kütüphane tarafından belirlenen başka bir materyal satın alınacaktır.

-        Her yıl Mayıs ayı sonunda öğrencilere ödünç verme işlemi bitirilir. Her öğrenci karne almadan önce kütüphaneden ödünç aldığı tüm yayınları iade etmekle yükümlüdür. En geç  Haziran ayının ilk cuma gününe kadar bütün yayınlar iade edilmiş olmalıdır. Edilmemesi durumunda kütüphaneci ilgili Müdür Yardımcısına yayını teslim etmeyen öğrencileri yazılı olarak bildirecektir.

Üyelik Koşulları :

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları Özel ilköğretim Okulu'na kayıt yaptıran tüm öğrenciler, öğretim kadroları ve idari çalışanlar  kütüphanenin doğal üyesi kabul edilirler. Kütüphaneden yararlanmak isteyen velilerimiz ise kütüphaneye gelerek kayıt yaptırabilirler.

Ödünç Alma Koşulları:

-        Okuyucularımız açık raf sistemine göre düzenlenmiş olan kütüphanemizden serbestçe yararlanabilirler.

-        Öğrencilerimiz 1 kitabı 1 hafta süre ile öğretmenlerimiz, çalışanlarımız ve velilerimiz 3 adet kitabı 15 gün süre ile ödünç alabilirler.

-       Öğrencilerin çok sık başvurdukları yayınlar ya da aynı anda birçok kişinin ihtiyaç duyabileceği yayınlar ödünç verilmez, kütüphane içinde kullanılır. Süreli yayınlar olarak nitelendirilen gazete ve dergiler ödünç verilmez. (Ancak eski sayıları öğretmen ve personele ödünç verilir)  

-        Danışma kaynakları (Ansiklopedi, sözlük, atlas) ödünç alınamaz, sadece fotokopileri çektirilebilir.

-        Ödünç alınan bütün kaynakların zamanında iade edilmesi veya ödünç sürelerinin uzatılması gereklidir.

-        Öğretim yılı bitmeden iki hafta önce öğrenciler için ödünç verme işlemleri durdurulur.


Çalışma saatlerimiz     

Haftaiçi  08.00-17.00                                                                         

   

 İletişim Bilgileri :  Burcu ERBİL - Kütüphane Uzmanı

                                  Tel : 0312 489 80 02 / dahili: 127                                                                                                

                                                                                                                           

Kütüphane Bülteni

Doğa Dostu Ünlü Dodo Kuşu Cosmo Okulumuzu Ziyaret Etti

81 İlde Kitap Okuyoruz

Aytül Akal Söyleşi ve İmza Günü

İlkokul Kütüphanemiz Yenilendi