YardımÜye Girişi
TC Kimlik No  
Parola  
   
     


Okul Müdürü
Okul Müdürü
Ýlkokul Müdür Yardýmcýsý
Ýlkokul Müdür YardýmcýsýEmine Duran
1. Sýnýf Öðretmenleri
1 Sýnýf ÖðretmeniMeliha Toyan
1 Sýnýf ÖðretmeniTülay Kaya
1 Sýnýf ÖðretmeniZeynep Özel
1 Sýnýf Öðretmeni-Zümre BaþkanýDilara Özmen
2. Sýnýf Öðretmenleri
2-A Sýnýf ÖðretmeniBilge Kutsal
2-B Sýnýf ÖðretmeniHandan Yardýmcý
2-C Sýnýf Öðretmeni-Zümre BaþkanýHanýmgül Çevik
2-D Sýnýf ÖðretmeniAslýhan Sarýyýldýz
3. Sýnýf Öðretmenleri
3-A Sýnýf ÖðretmeniLale Erol
3-B Sýnýf ÖðretmeniGülay Çilek
3-C Sýnýf ÖðretmeniDilek Topaçlýoðlu
3-D Sýnýf ÖðretmeniAyten Güney
4. Sýnýf Öðretmenleri
4-A Sýnýf ÖðretmeniKadriye Tonkal
4-B Sýnýf Öðretmeni-Zümre BaþkanýTülay Yeðin
4-C Sýnýf ÖðretmeniNuran Þahinbaþ
4-D Sýnýf ÖðretmeniAynur Altuntaþ
4-E Sýnýf ÖðretmeniLeyla Akkaya
4-F Sýnýf ÖðretmeniHanife Muslu
Ýngilizce Öðretmenleri
Ýngilizce ÖðretmeniÇiðdem Savaþ
Ýngilizce ÖðretmeniDidem Uður
Ýngilizce ÖðretmeniEsra Aksoy
Ýngilizce ÖðretmeniCeren Polat
Ýngilizce ÖðretmeniMümine Algan Býyýksýz
Ýngilizce ÖðretmeniMelis Duru
Native SpeakerPelin Sinem Sevin Tüterer
Ýngilizce ÖðretmeniNeslihan Yüksel
Native SpeakerHananae
Beden Eðitimi Öðretmenleri
Beden Eðitimi ÖðretmeniÖzer Karateke
Beden Eðitimi ÖðretmeniBetül Turan
Beden Eðitimi ÖðretmeniTuðçe Taþpýnar
Görsel Sanatlar Öðretmenleri
Görsel Sanatlar ÖðretmeniHamide Elif Selçuk Öztürk
Müzik Öðretmenleri
Müzik ÖðretmeniFunda Aktaþ
Müzik ÖðretmeniElif Albayrak
Drama Öðretmenleri
Drama ÖðretmeniÞeyda Orhan
Drama ÖðretmeniÞule Günaydýn
Biliþim Teknolojileri Öðretmenleri
Biliþim Teknolojileri ÖðretmeniZekai Özcanlý
Rehberlik ve Psikolojik Danýþma Birimi
PDR Uzmaný
PDR UzmanýÝsmail Akbal
Ölçme ve Deðerlendirme Birimi
Ölçme ve Deðerlendirme UzmanýMert Ünal
Ölçme ve Deðerlendirme Uzmaný Feza Yangýn